30 maja 2024
Wywiady

Anna Pieczarka: Mój cel? Większe pieniądze dla regionu tarnowskiego!

Rozmowa radną klubu PiS Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jak Pani ocenia tegoroczny budżet województwa?

Jest to wyjątkowo wysoki budżet, należy jednak pamiętać, że duża część tych środków to pieniądze pochodzące z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Na pewno trzeba dostrzegać jego plusy, czyli chociażby przeznaczenie ponad 50 procent na inwestycje. Niestety, nie wszystkie poprawki do budżetu zgłoszone przez nasz klub radnych PiS zostały wzięte pod uwagę. Z pewnością cieszą jednak inwestycje, które będą w najbliższych latach realizowane w naszym regionie.

Udało się Pani przeforsować swoje poprawki? Czego dotyczyły?

Pierwsza z nich dotyczyła zwiększenia środków na tzw. Inicjatywy Samorządowe, czyli współfinansowanie przez samorząd województwa zadań gmin z zakresu poprawy bezpieczeństwa, czyli budowa nowych dróg, chodników czy ścieżek rowerowych. W budżecie zwiększono środki na program remontów i modernizacji małopolskich remiz. Te budynki to po pierwsze siedziby ochotniczych straży, czyli zrzeszenia ludzi, którzy charytatywnie narażają się dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Po drugie remizy są często punktami centralnymi małopolskich wsi, stanowią centrum kulturalne, spotkań czy nawet rekreacyjne. Należy więc dbać o ludzi, dzięki którym kultywowane są tak pozytywne i często poszukiwane przez nas wartości. Dzięki kolejnej poprawce zwiększono dotację dla gmin na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na remonty, modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Oprócz powyższych zaproponowane przeze mnie zmiany dotyczyły funduszy przeznaczonych na powierzenie do realizacji zadań publicznych podmiotom tzw. „trzeciego sektora”. Już wystartowały programy „Mecenat Małopolski” oraz „Małopolska Gościnna”, zachęcam więc wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert. Kolejna zmiana dotyczyła zwiększenia funduszy przeznaczonych na remonty zabytków, czyli naszego dziedzictwa kulturowego. W tym kapliczek i krzyży przydrożnych, które są dla mieszkańców naszego województwa ważnymi obiektami kultu sakralnego, budowane od wieków jako wyraz wdzięczności czy upamiętniające ważne wydarzenia. Jedną z najważniejszych poprawek, zgłoszoną przez nasz klub radnych PiS było zapisanie w nowym budżecie kwoty ponad 2 mln złotych na przebudowę pomieszczeń Oddziału Kardiologii szpitala św. Łukasza w Tarnowie.

Jakich inwestycji mogą więc spodziewać się w 2017 roku mieszkańcy naszego regionu?

Obwodnica Tuchowa, połączenie węzła autostrady w Wierzchosławicach, rozbudowa dróg wojewódzkich nr 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka oraz 973 Borusowa-Tarnów z budową mostu na Wiśle. To bodaj najważniejsze inwestycje wojewódzkie, jakie w 2017 roku mają się rozpocząć w regionie tarnowskim. Województwo zaplanowało w budżecie również inwestycje związane z tarnowskimi instytucjami kultury. Tak będzie w przypadku Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie na rewaloryzację i konserwację zostanie przeznaczonych 400 tys. zł. Z tegorocznego budżetu ponad 4,6 mln złotych zostanie przeznaczonych na II etap modernizacji centrum Sztuki Mościce, a konkretnie przebudowę sali widowiskowej.

Jaki wyznacza sobie Pani cel na następne dwa lata tej kadencji?

Podejmować działania, aby jak najwięcej funduszy trafiało do regionu tarnowskiego. Zarówno na ważne inwestycje drogowe, ale również na zadania z pozoru mniej widoczne, jednak tak ważne dla lokalnych społeczności. Z pewnością będę też zachęcała, by jak najwięcej zadań zostało zgłoszonych przez samych mieszkańców w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jak zawsze, zapraszam również mieszkańców do zgłaszania wszelkich uwag, problemów i propozycji dotyczących naszego regionu, by moc jak najlepiej reprezentować go w sejmiku województwa małopolskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.