13 lipca 2024
Aktualności

Deklaracje PIT za 2022 r. dla emerytów i rencistów  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje PIT będą wysyłane do końca lutego.

 

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS zaczyna przekazywanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Co istotne, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Te osoby dostaną PIT 11A, a zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego. Nastąpi on w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie miał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a po rozliczeniu podatku mają niedopłatę lub rozliczenie wyniesie zero złotych oraz nierezydentów zamieszkałych w państwach, które mają z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu pobierania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10% (Belgia), 15% (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Deklaracja ta trafi także do tych, którzy korzystali ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A informuje o dochodach osób, które pobierały inne niż wymienione wcześniej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Deklaracje te trafią też do osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego. I również do świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Z kolei PIT-11 jest dla tych, którzy pobrali w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni wypełnić PIT-37 lub PIT-36 i złożyć go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy świadczeniobiorca może przekazać 1,5 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowego dokumentu w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardowo – pocztą. Duplikat wyda każda placówka ZUS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.