25 maja 2024
Aktualności

GMINA BORZĘCIN: Będzie dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Blisko 6,5 miliona złotych, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji z zakresu kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymała z budżetu państwa gmina Borzęcin.

Wsparciem objęto 1714 gmin w kraju. Na realizację projektów w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę pieniądze otrzymało 910 gmin, a na inwestycje z zakresu kanalizacji 1528 gmin. Samorząd Borzęcina znalazł się w gronie zakwalifikowanych do pomocy i otrzymał środki na zadania kanalizacyjne w wysokości 5 milionów 186 tysięcy złotych oraz wodociągowe w wysokości 1 mln 313 tysięcy 647 złotych. Łącznie to 6 mln 499 tysięcy 647 złotych. W przypadku kanalizacji jest to najwyższa kwota dofinansowania.

Dofinansowanie z budżetu państwa samorządowych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest pożądanym i oczekiwanym działaniem, które istotnie wpłynie na budowę infrastruktury służącej ochronie środowiska i zaopatrzeniu w wodę. Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw oraz dodaniu art. 70h w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego postanowiłem o przeznaczeniu subwencji w części dotyczącej kanalizacji na dofinansowanie mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualnie opracowywany jest program określający kryteria i zasady wsparcia realizacji tych inwestycji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Według wstępnych założeń zakłada się dofinansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni w wysokości 70-80% kosztów, nie więcej jednak niż 12 tysięcy złotych. Program ruszy w drugiej połowie bieżącego roku i będzie realizowany do końca 2024 roku. Szacuje się, że wsparciem zostanie objęte około 500 gospodarstw.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.