Gmina Szerzyny dostała najwięcej

Gmina Szerzyny otrzymała najwięcej środków w powiecie tarnowskim w ramach dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Samorząd gminny otrzyma ponad 2 miliony złotych. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie budowa nowej drogi gminnej klasy D w Szerzynach przysiółek Nagórze Północne o długości 0,744,5 km wraz z oświetleniem oraz przebudową infrastruktury podziemnej oraz remont drogi Ołpiny-Rożnowice w Ołpinach przysiółek Teresin o długości 0,945 km.
Na pierwsze zadanie gmina otrzymała dofinansowanie stanowiące 60% wartości inwestycji czyli blisko 1,8 mln zł. Druga dotacja to już 80% wartości inwestycji, czyli blisko pól miliona złotych.
– Jest to najwyższa pozyskana kwota dofinansowania z wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu tarnowskiego. Zadanie inwestycyjne w Szerzynach będzie realizowane w latach 2022-2024 i umożliwi skomunikowanie mieszkańców przysiółka Nagórze Północne z centrum Szerzyn. Planowany do wykonania remont drogi w Ołpinach zostanie zrealizowany w 2022 roku i znacząco poprawi obecny stan techniczny drogi gminnej – tłumaczy wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.