24 lutego 2024
Aktualności

Gminne drogi za… rządowe pieniądze

15 kilometrów nowych nakładek asfaltowych na drogach w gminie Zakliczyn zostało wykonanych w ubiegłym roku. Było to możliwe w dużej mierze z tego względu, że samorząd miał mocnego sojusznika w… rządzie RP. Tylko z tzw. „powodziówek” czyli środków państwowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych położono 7 km nowego asfaltu, a pozyskane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to kwota blisko 1,7 mln zł. W celu poprawy stanu dróg i zwiększenia bezpieczeństwa przy nich gmina Zakliczyn współpracowała także z województwem małopolskim i powiatem tarnowskim.

Na początek jeszcze trochę statystyk. W 2017 roku wykonano około 15 km nowych nakładek asfaltowych. Wysokość wydatków poniesionych przez samorząd Gminy Zakliczyn w 2017 r. na zadania inwestycyjne wyniosła łącznie 11,6 mln zł, z czego wydatki na nowe nakładki asfaltowe wyniosły 4 mln zł. W tym ze środków z funduszu sołeckiego 5,6 km, z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 km oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1,3 km. W minionym roku wykonano również chodniki ze ścieżkami rowerowymi o łącznej długości 1,4 km za kwotę ponad 1,2 mln zł.
W ramach funduszu sołeckiego asfaltowane były drogi m.in. w Charzewicach, Faliszewicach, Gwoźdźcu, Roztoce, Zawadzie Lanckorońskiej, Dzierżaninach, Filipowicach, Olszowej, Paleśnicy, Rudzie Kameralnej, Stróżach, Wesołowie i Woli Stróskiej oraz Faściszowej, Kończyskach, Słonej, Wróblowicach i Lusławicach. To kolejny rok, w którym samorząd Gminy Zakliczyn realizował zadania inwestycyjne na drogach gminnych we wszystkich 24 miejscowościach.

W ramach asfaltowania dróg z funduszu miasta Zakliczyna poprawiony został stan ul. Kopernika, wyasfaltowano ul. Szkolna oraz drogę koło Targowiska w Zakliczynie.

Z dróg wyremontowanych dzięki dofinansowaniu z MSWiA warto wymienić odnowienie tzw. „Kalinówki” (Kończyska–Faściszowa-Słona) – 2,8 km, remont drogi gminnej „Biała Góra” (Kończyska-Słona) – blisko 1,3 km czy „Olszówki” (Paleśnica-Jamna) – 2 km. To ostatnie zadanie dofinansowały również Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gromnik.

Z pozyskanych z budżetu państwa pieniędzy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmodernizowana została ponadto droga gminna „Przez wieś” w Olszowej – ok. 200 mb, droga gminna „Sklep” w Lusławicach – 700 mb, „Myszkówka” w m. Gwoździec – 600 mb oraz odnowiony został odcinek ul. Wyspiańskiego w Zakliczynie – 400 mb.

– Zabiegamy o środki zewnętrzne i z roku na rok otrzymujemy większe dofinansowania. To premia za skuteczność i sprawność działania. W bieżącej kadencji samorządu wykonaliśmy już 42 kilometry nowego asfaltu, za kwotę ponad 9 mln zł. Co ważne inwestycje drogowe realizujemy praktycznie w każdej z 24 miejscowości Gminy Zakliczyn. Dziękuję Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi oraz Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi za dostrzeżenie naszych potrzeb i pomoc w realizacji tych ważnych dla gminy przedsięwzięć – twierdzi burmistrz Dawid Chrobak

Z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowano drogi dojazdowe do pól w Bieśniku (340 mb), Dzierżaninach (220 mb), Olszowej (140 mb), Borowej 9400 mb) i Charzewicach (200 mb) o łącznej wartości blisko 400 tys zł (dofinansowanie w wysokości 103 tys. zł).

W 2017 roku ukończona została budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków–Biecz na ponadkilometrowym odcinku od Kończysk do Faściszowej. Koszt poniesiony w 2017 r. to kwota blisko 700 tys. zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 378 tys. zł. Łączny koszt poniesiony na to zadanie w latach 2016 – 17 to kwota ponad 1 mln zł. Kolejny szlak pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerów powstał przy drodze powiatowej w Stróżach. Koszt: 192 tys. zł – 98 tys. zł to dotacja ze starostwa. Chodnik powstał również w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w Borowej i Paleśnicy – za kwotę 320 tys. zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 165 tys. zł.
Rozpoczęto również budowę ścieżki rowerowej przy ul. Ruchu Oporu w Zakliczynie za kwotę ponad 800 tys zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE projektu i realizowane jest w partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną.

– Staramy się przeznaczać jak największe nakłady na drogi, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to dla komfortu życia mieszkańców w naszej gminie – stwierdza wiceburmistrz Dawid Drukała. – Pozyskiwanie pieniędzy na inwestycje drogowe będzie dla nas dalej priorytetem i systematycznie spełniać będziemy zgłaszane nam w tym względzie oczekiwania mieszkańców.
Natomiast w całej kadencji położono już 42 kilometry nowego asfaltu, za kwotę ponad 9 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.