25 maja 2024
Aktualności

Hymon partnerem strategicznym Chain4Energy

Spółka Hymon Fotowoltaika ogłosiła, że podpisała umowę strategiczną, która dotyczy projektu Chain4Energy i stanie się strategicznym partnerem w zakresie rozwoju rozwiązań zarządzania energią opartych na technologii Blockchain.

W połowie września 2021 roku tarnowska Spółka Hymon Fotowoltaika podpisała list intencyjny z firmą Ovoo. To umowa pomiędzy Hymon i Ovoo dotyczącą możliwego rozwoju i komercjalizacji rozwiązań zarządzania energią opartych na Blockchain w dedykowanej do tego celu, innowacyjnej aplikacji.

Blockchain to rodzaj nowej technologii, która została wykorzystana w wielu branżach. Jest to zdecentralizowana i zaszyfrowana cyfrowa księga, która służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. To niezmienialny, współużytkowany rejestr, który upraszcza proces rejestrowania transakcji i śledzenia zasobów w sieci biznesowej.

Blockchain może być wykorzystywany do obsługi różnych transakcji, bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału instytucji zaufania publicznego. Jedną z wielu branż, które dostrzegły potencjał tej technologii jest branża energetyczna. Blockchain doskonale nadaje się do rozliczania transakcji kupna-sprzedaży energii zachodzącymi pomiędzy jej małymi producentami.

Projekt, w którym weźmie udział Hymon, realizowany jest pod nazwą „Chain4Energy” i składa się z trzech etapów rozwoju. Partnerstwo strategiczne Hymon umożliwi opracowanie rozwiązań Blockchain do zarządzania energią, składających się z instalacji paneli fotowoltaicznych, monitoringu systemu PV oraz certyfikacji energii odnawialnej.

W pierwszym etapie stworzona platforma będzie umożliwiała obsługę klientów Hymon. Obejmie takie kwestie jak podpisywanie i rozliczanie umów, zawierać będzie także historię rozliczeń. Platforma umożliwi automatyzację procesów zgodnie z nową regulacją, ale także pomiar produkcji, zużycia oraz magazynowania energii wytworzonej dzięki OZE.

Etap drugi zakłada powstanie sieci Blockchain proof of Green Energy, który pozwoli na m.in.: tokenizację produkcji energii, tworzenie społeczności energetycznych czy finansowanie budowy instalacji i farm PV. Dzięki posiadanym tokenom energii użytkownicy będą mogli, np. ładować samochody elektryczne.

W trzecim, ostatnim etapie, projekt „Chain4Energy” powiększy się o pełny ekosystem sieci Blockchain proof of Green Energy, co umożliwi obsługę portfela dla tokenów energii, a także staking&farming tokenów.

Projekt zapewni benefity dla wytwórców energii, a nie dla tych, którzy ją zużywają. Nagrody za wytwarzanie energii przyczynią się pozytywnie do wzrostu popularyzacji rozwiązań OZE i redukcji CO2. Ma to za zadanie wspierać wytwórców zielonej energii, co pozytywnie wpłynie na małych producentów – właścicieli PV, farm i magazynów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.