20 czerwca 2024
Wywiady

Krzysztof Tomasik: Jesteśmy skuteczni

Rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Tarnowie Krzysztofem Tomasikiem.

Niskie płace oraz niski status społeczny profesji. Praca w dużym stresie za minimalną krajową, to raczej nie jest posada marzeń. Tak właśnie wygląda szara rzeczywistość funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Tarnowie?

Strażnicy Straży Miejskiej w Tarnowie swoją codzienną pracą dowodzą jak bardzo straż miejska jest potrzebna mieszkańcom, świadczy o tym stale wzrastająca ilość i rodzaj podejmowanych interwencji. Rośnie również co roku ilość interwencji zgłaszanych przez samych mieszkańców. W ubiegłym roku zgłoszonych zostało blisko 15 000 interwencji.  Interwencje można zgłosić telefonicznie, mailowo, poprzez stronę internetowa straży miejskiej.
Praca strażnika cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, mimo że nie jest to łatwy kawałek chleba. Służba związana jest z dużym stresem, to fakt, ale pracownicy przechodzą szkolenia, które pozwalają prawidłowo realizować  wyznaczane zadania z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu. O atrakcyjności pracy strażnika niech świadczy fakt, że w przypadku ogłoszenia naboru na wolne stanowiska zgłasza się wielu kandydatów, którzy chcieliby wykonywać ten zawód. Jak się okazuje dla wybranych jest to posada marzeń.
Obecnie w trakcie realizacji w Urzędzie Miasta Tarnowa  jest program wzrostu płac dla pracowników najmniej zarabiających, którym objęci są również strażnicy. Pierwszy etap miał  miejsce  w październiku 2017 roku, drugi etap będzie miał miejsce w kwietniu 2018 roku. Wzrost płac będzie znaczący i na pewno uatrakcyjni również pracę strażników pod względem finansowym.

W wielu miastach likwidowane są jednostki straży miejskiej. Jakie ma Pan argumenty, które w Tarnowie przemawiają za utrzymywaniem straży miejskiej?
W Tarnowie jak dotąd nikt poważnie nie rozważał likwidacji i myślę, że nikt odpowiedzialnie myślący o porządku i bezpieczeństwie w mieście nie podejmie ryzyka pogorszenia jego stanu.

Kilka tygodni temu na łamach Kuriera Tarnowskiego poruszaliśmy, na prośbę mieszkańców, problem interwencji SM na osiedlach. Jak układa się współpraca SM z Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową?
Już od wielu lat współpraca Straży Miejskiej w Tarnowie  oraz Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej układa się wzorowo. Większość interwencji dotyczy nieprawidłowego parkowania, głównie w miejscach przeznaczonych tylko  dla mieszkańców posiadających stosowne identyfikatory, ale nie tylko. Dużo jest również interwencji dotyczących niewywiązywania się właścicieli psów z obowiązku sprzątania po nich. W sezonie letnim sporo interwencji polega na dyscyplinowaniu osób  spożywających  alkohol w miejscach niedozwolonych, osób zakłócających ciszę nocną.
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w trosce o komfort swoich mieszkańców zapewniła miejsca parkingowe, na których mogą parkować wyłącznie mieszkańcy posiadający stosowne identyfikatory. Przypominamy, że identyfikator ma być umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Treść identyfikatora musi być czytelna dla kontrolujących. Brak identyfikatora w pojeździe w chwili kontroli jest traktowany jako brak uprawnień do korzystania z miejsca parkingowego. Dlatego prosimy mieszkańców, aby  pamiętali o pozostawieniu  identyfikatora w pojeździe. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że zajmowanie miejsc przeznaczonych dla lokatorów przez innych kierowców nie stanowi poważnego problemu w skali całego miasta, są to marginalne przypadki. Podczas interwencji często się zdarzało, że to sam lokator zapomniał wystawić identyfikator w swoim pojeździe.
 Sporo emocji budzi ,,zakaz postoju powyżej 15 min”. Jak strażnicy miejscy egzekwują w tym wypadku ten przepis?
Parkowanie powyżej 15 minut stanowi wykroczenie  i  jest już zagrożone karą. Rola świadka zdarzenia w przypadku osoby, która stwierdziła wykroczenie jest nieoceniona, pozwala na kierowanie spraw na drogę sądową. Straż miejska podejmując interwencję związaną z niestosowaniem się kierujących do znaku drogowego ,,zakaz postoju powyżej 15 minut” musi stwierdzić, że pojazd parkuje powyżej tego czasu.

Często zdarza się tak, że samochód zajmuje miejsce parkingowe dla lokatorów przez pół dnia, ale niczym przyjedzie patrol SM, zdąży już odjechać. Kierowca takiego pojazdu może spać spokojnie?
Jak już wspomniałem, bardzo ważne jest, aby osoba zgłaszająca wystąpiła w roli świadka. Istnieje wtedy możliwość skutecznego dowodzenia winy i rozliczenie sprawców  za popełnione wykroczenia. Jeżeli oczekujemy skutecznych działań strażników nie bójmy się świadczyć.  Kolejnym takim przypadkiem jest przytoczony przykład, jeżeli osoba zgłaszająca wystąpi w roli świadka, to wtedy kierowcy popełniający wykroczenia nie będą spać spokojnie.

Może pogoda tego jeszcze nie wskazuje, ale zbliżamy się do okresu, kiedy wzmaga się na osiedlach spożywanie alkoholu w różnych, na pewno nieprzeznaczonych do tego miejscach. Straż miejska jest z góry skazana na porażkę w walce z osiedlowymi pijaczkami?
Odpowiadając na pytanie dotyczące spożywania alkoholu w miejscach nieprzeznaczonych do tego, dotyczy to nie tylko osiedli mieszkaniowych, takich miejsc jest w mieście dużo. Natomiast pogoda nie przeszkadza, jak padło w pytaniu, tzw. pijaczkom w spożywanie alkoholu podczas całego roku w różnych rejonach miasta. Straż miejska jest w swoich działaniach, jak się okazuje, bardzo skuteczna.
Ilu mieszkańców, tyle opinii. Z Pana perspektywy należy dokarmiać zwierzęta, szczególnie zimą?

Brud, odchody i resztki jedzenia – tak wyglądają miejsca, w których dokarmiane są ptaki, koty i inne zwierzęta. Takie miejsca to potencjalne bomby epidemiologiczne. Jeśli są odchody, są również pasożyty. Jednym z poważniejszych zagrożeń jest pasożytujący na gołębiach obrzeżek. Jest on niebezpieczny także dla człowieka. Argumenty karmiących, że w ten sposób pomagają zwierzętom, nie są prawdziwe. Dzikie zwierzęta oduczają się samodzielnego szukania pożywienia i tylko czekają, co przyniesie im człowiek. Lepiej więc, żeby były przyzwyczajone do tego, że same muszą sobie radzić. Apelujemy do mieszkańców  o niekarmienie zwierząt, zaśmiecanie jest zagrożone karą grzywny.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.