12 kwietnia 2024
Wywiady

Marcin Kiwior: Za naszym sukcesem stoją konkretne liczby

Rozmowa z wójtem gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem.

 

Podczas zebrań sołeckich podkreślał Pan, że powiew nowoczesności i zmiany na lepsze widoczne są praktycznie w każdym zakątku gminy. Ale jakie są fakty?

Za tym twierdzeniem stoją konkretne liczby. W latach 2014-2018 pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych ponad 20,5 mln zł, które zostały zainwestowane w naszej gminie. Nie zapomnieliśmy również o organizacjach pozarządowych, które zostały wsparte milionem złotych ze środków unijnych. Natomiast łączna wartość realizowanych  inwestycji na terenie gminy wyniosła około 90 mln złotych!

Na jakie w głównej mierze inwestycje zostały przeznaczone środki? Jakie były najważniejsze inwestycje gminne w tej kadencji?

Blisko 32 miliony złotych pochłonęła kanalizacja. Dzięki tym środkom powstał chociażby wodociąg w Szynwałdzie na Paproci  czy  Kanalizację w Pogórskiej Woli – Poskle. Tych zadań było jednak dużo więcej.

Gmina inwestuje również w grunty.

Rzeczywiście w tej kadencji wydaliśmy na zakup gruntów ponad 2 miliony złotych. W te kwocie za blisko 600 tysięcy złotych kupiliśmy grunty pod infrastrukturę. Naszym sukcesem jest również uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowy plan obejmuje 99% powierzchni naszej gminy. W trakcie tej żmudnej procedury zmieniono m.in. ok. 400 ha terenów z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Ponadto wyznaczono łącznie ok. 100  ha terenów z przeznaczeniem na produkcję i usługi, położonych w świetnej lokalizacji – w pobliżu węzła Lwowska oraz huty szkła w Ładnej. Aktualnie trwają prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Procedura obejmie 150 ha obszarów na terenie całej gminy.

Jak prezentują się inwestycje drogowe w tej kadencji?

Mówiąc o drogach nie zapominajmy o infrastrukturze towarzyszącej.  Ponad pół miliona złotych wydaliśmy na lampy uliczne. Nowe oświetlenie pojawiło się. w każdej miejscowości gminy, jak chociażby droga na Byka i Smółkę w Łękawicy, droga powiatowa  na Posklach w Pogórskiej Woli, droga Zagumnie w Szynwałdzie, droga Księża i na Pikusa w Ładnej, droga za Wątokiem w Skrzyszowie.

Do tego należy doliczyć nasze zakupy: wiaty przystankowe w Szynwałdzie, Skrzyszowie, Pogórskiej Woli i Ładnej (90 tys. zł), samochody ciężarowe, walec drogowy, koparka (193 tys. zł.).

Jednak najwięcej inwestycji było realizowane w nowe nawierzchnie. Tylko w tej kadencji wykonano ponad 41km bieżących za ponad 30 mln zł. W naszej gminie realizowana jest również największa inwestycja regionie. Starostwo Powiatowe buduje drogę z Karwodrzy do Ładnej  za ponad 26 milionów złotych. Z tej kwoty ponad 15 milionów złotych będzie zainwestowane w gminie Skrzyszów. Kierowcy już mogą korzystać z nowego ronda w Skrzyszowie oraz tzw. obwodnicy stolicy naszej gminy.

Ważną inwestycją był również kompleksowy remont drogi w Pogórskiej gdzie zdobyliśmy dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1,3 mln zł na przebudowę drogi gminnej do drogi powiatowej prowadzącej do starej ,,czwórki” w Pogórskiej Woli. Poza nawierzchnią pojawił się tam chodnik, odwodnienie i umocnione zostały rowy.

Inwestowaliśmy również chodniki i ścieżki rowerowe. Z naszego budżetu na rozwój tego segmentu infrastruktury drogowej przeznaczyliśmy ponad 4 miliony złotych. Kolejne 4 miliony udało nam się pozyskać z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Powiatowego Zarządu Dróg.

Ponadto za blisko pół miliona złotych wyremontowaliśmy most w Skrzyszowie na drodze gminnej Do Kruku.

Modnym kierunkiem inwestycji samorządów w ostatnim czasie stała się ekologia.

Również my idziemy tą drogą. Dotychczas przeznaczyliśmy 30 tys. zł na gminny program wymiany pieców kaflowych węglowych na nowe ekologiczne piece 5 klasy. Gmina Skrzyszów otrzymała również dotację w ramach projektu redukcji emisji CO2 poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na paliwa gazowe w wysokości 1,2 mln zł. Jesteśmy również beneficjentem środków w ramach programu ,,Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. W tym wypadku mamy do dyspozycji ponad milion złotych.

W poprzedniej kadencji gmina mocno inwestowała również w jednostki OSP. Tak było również w minionych czterech latach?

Zawsze wiedziałem, że każda złotówka przekazana na OSP automatycznie podnosi poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Minione cztery lata były w tym obszarze bardzo udane. Nowe samochody  mln zł, ratowniczo-gaśnicze otrzymali druhowie z Pogórskiej Woli, Łękawicy i Ładnej. Kupiliśmy również specjalne samochody pożarnicze dla OSP Skrzyszów i OSP Szynwałd. Na tym nie koniec. Za 1,5 mln zł rozbudowaliśmy remizę OSP w Pogórskiej. Wyremontowaliśmy również remizę w Ładnej i Szynwałdzie. korzystając z pomocy z programu ,,Małopolskie Remizy”. Nie do poznania zmieniła się również jednostka w Skrzyszowie, która stała się perełką w naszej gminie. Podsumowując na OSP i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wygospodarowaliśmy 3,7 mln zł.

Równie dużo przeznaczyliście na oświatę?

Nawet więcej! Sztandarową inwestycją była budowa nowej hali sportowej w Łękawicy. Nowy funkcjonalny obiekt oprócz boiska umożliwiającego grę m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę ręczną wyposażony jest w zaplecze sanitarne i dydaktyczne. W skład powiększonego zaplecza dydaktycznego wejdą dwie nowe sale i biblioteka. Inwestycja kosztowała ponad cztery miliony złotych. Blisko dwa miliony złotych pochodzi z środków zewnętrznych. Dzięki niej znacznie poprawiła się baza sportowo – infrastrukturalna w gminie Skrzyszów.

Wspieramy uczniów również w sposób bezpośredni. W ciągu minionych czterech lat 636 młodych mieszkańców naszej gminy otrzymało stypendia, a blisko 2 tysiące uczestniczyło w organizowanych półkoloniach.

 Jakie projekty miękkie były realizowane w gminie Skrzyszów.

Było ich całe mnóstwo. ,,Muzyka i taniec ludowy – wczoraj i dziś- organizacja zajęć indywidualnych, warsztatów nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu oraz nauki tańca ludowego”, doposażenie Kapeli Ludowej Skrzyszowianie  w niezbędne stroje i instrumenty, Lokalny Animator Sportu, Jeżdżę z głową, Aktywna tablica, Senior+, Rozwijamy kompetencje cyfrowe, nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu, prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży – to nasze główne przedsięwzięcia. Na ten cel przeznaczono ponad 800 tysięcy złotych, z czego wkład z budżetu gminy Skrzyszów wyniósł 250 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.