20 czerwca 2024
Aktualności

Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej na ,,Drodze do sukcesu”

„Droga do sukcesu” – tak nazywa się projekt, który już wkrótce zostanie zrealizowany na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Dąbrowski MOPS – czyli instytucja, która podjęła się tego zadania – zaplanowała szereg warsztatów, szkoleń, a także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Dzięki nim mieszkańcy zyskają nowe kompetencje, poszerzą horyzonty, a także rozwiną się zawodowo. Całkowita wartość projektu to 875 tys. zł, z czego ponad 740 tys. zł stanowi dofinansowanie z RPO.

Umowę gwarantującą dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na ręce burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przekazali marszałek Jacek Krupa oraz wicemarszałek Stanisław Sorys.

Prawie 3 mld euro – to kwota, którą dysponujemy w ramach naszego programu operacyjnego. Dzięki niej każdego dnia obserwujemy, jak zmienia się Małopolska. Budujemy i modernizujemy drogi, kupujemy ekologiczne autobusy i pociągi, inwestujemy w edukację, nowe technologie czy służbę zdrowia. Gdy dzielimy unijne środki, zawsze przyświeca nam jeden cel – dobro mieszkańców, bo to właśnie oni stanowią o sile naszego regionu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by mieli możliwość się kształcić oraz zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje. Dzięki temu mają szansę na dobrą pracę i rozwijanie swoich talentów – mówi marszałek Jacek Krupa.

Jeszcze w tym roku, a konkretnie we wrześniu, rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Droga do sukcesu”. Zadanie, które obejmie wsparciem 60-ciu najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy zrealizuje tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Projekt dedykowany jest m.in.: osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, rolnikom, a także zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt, który już wkrótce zostanie zrealizowany na ziemi dąbrowskiej to niejako pomocna dłoń w kierunku tych najbardziej ubogich, bezrobotnych, borykających się z niepełnosprawnościami czy różnymi dysfunkcjami. Chcemy, by mieszkańcy dzięki aktywnemu udziałowi w integracji społecznej i zawodowej, a także indywidualnemu planowi rozwoju, który przygotują dla nich specjaliści, mogli podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć horyzonty, a przy tym odzyskać wiarę we własne możliwości – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

W ramach projektu psycholodzy, pracownicy socjalni oraz doradcy zawodowi przeprowadzą diagnozę indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. W zależności od jej wyniku zainteresowani będą mogli skorzystać z tzw. aktywnej integracji społecznej, czyli z osobistych lub grupowych spotkań ze specjalistami. Na miejscu będzie można też otrzymać porady prawne. Ponadto, pod okiem specjalisty ds. wykluczenia cyfrowego, będą mogli nauczyć się obsługi podstawowych i niezbędnych programów komputerowych. Uczestnicy wezmą także udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych czy w warsztatach dedykowanych rodzicom.

Specjalnie dla osób, które od dłuższego czasu pozostają bezrobotne, straciły pracę bądź przebywały dłuższy czas w domu na przykład po urodzeniu dziecka, zaplanowano szeroki wachlarz szkoleń, kursów i trzymiesięcznych staży. Spotkania i rozmowy z doradcą zawodowym pozwolą skrupulatnie ułożyć ścieżkę dalszego rozwoju.

Zaplanowane aktywności z pewnością podniosą kompetencje zawodowe uczestników. Co więcej, czynny udział w zajęciach pozwoli im nabrać pewności siebie, zmniejszy poczucie wyobcowania, a co za tym idzie zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Warto dodać, że realizacja projektu potrwa 3 lata, czyli do sierpnia 2021 roku, a rekrutacja do projektu będzie się odbywać cyklicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.