17 czerwca 2024
Aktualności

Miliony dla MPEC w Tarnowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał dziś umowę na dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”.

Umowę w tej sprawie dziś w Troi Podkarpackiej (Trzcinicy koło Jasła) podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak i Wiceprezes Tadeusz Sieńczak, w obecności senator Ziemi Krośnieńskiej – Alicji Zając oraz innych parlamentarzystów i władz samorządowych.

Celem projektu jest wypełnienie przez system ciepłowniczy w Tarnowie wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego wynikających z przepisów UE, w którym obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych. Nie spełnianie tego warunku ogranicza jednocześnie dostęp do środków Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczych i likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji.

Przedsięwzięcie polega na budowie źródła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. W wyniku realizacji inwestycji do produkcji ciepła w co najmniej 50% wykorzystywane będzie połączenie energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, dzięki czemu system ciepłowniczy Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE. Ponadto – z uwagi na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – nastąpi efekt w postaci znaczącego zmniejszenia  emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja tarnowskiej inicjatywy przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, w tym przede wszystkim wpłynie na ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (19 000 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji: SOx (205 Mg/rok), NOx (41 Mg/rok) i pyłu (57 Mg/rok). Pozostałe spodziewane efekty to: ilość wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – 36 000 MWh/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji – 340 000 GJ/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w kolektorach słonecznych – 1,1 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 160 000 GJ/rok.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.