24 kwietnia 2024
Aktualności

Miliony w walce o lepszą jakość powietrza

Tarnów dostanie z unijnych funduszy blisko 8 milionów złotych na walkę ze smogiem. Dzięki tej dotacji w ciągu trzech najbliższych lat miasto będzie mogło dofinansować właścicielom około 600 mieszkań wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, opalane gazem piece lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC. – Ograniczymy niską emisję, której głównym źródłem są piece, opalane węglem i drewnem – podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Regulamin, na podstawie którego mieszkańcy będą mogli wystąpić o dotację, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Tarnowie na najbliższej sesji, 21 września. Po jego zatwierdzeniu, chętni będą mogli zgłaszać się po dofinansowanie, zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Dotacja do wymiany pieca może wynosić do kilku tysięcy złotych. Wniosek, przygotowany przez urzędników Wydziału Ochrony Środowiska UMT, zyskał w konkursie na dofinansowanie (ex aequo z gminą Gnojnik) najwyższą liczbę punktów i pierwsze miejsce spośród 16 projektów, złożonych przez gminy subregionu tarnowskiego.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Tarnowie udało się zlikwidować blisko tysiąc pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, otrzymywali dofinansowanie ze środków budżetowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie. Obecnie liczbę palenisk węglowych w mieście szacuje się na około 4800.

Z „Informacji o stanie środowiska w Tarnowie w roku 2016” wynika, że w minionym roku stacja pomiarowa przy ulicy Bitwy pod Studziankami 39 razy odnotowała przekroczenie dopuszczalnego dobowego poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10, jednego ze „składników” smogu. Rok wcześniej takich dni było 38. Pyłomierz przy ulicy ks. Romana Sitki, działający od stycznia ubiegłego roku, zarejestrował dobowe przekroczenia stężenia pyłu PM10 65 razy. Norma dopuszcza takich dni 35. Dla porównania – w 2011 roku „dni ze smogiem” było 82.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.