19 czerwca 2024
AktualnościFotoreportaże

Miliony złotych dla samorządów z regionu [FOTOREPORTAŻ]

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania!

 

Promesy wręczyli dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi –mówiła wicepremier Beata Szydło.

 

– W latach 2016-2019 w skali całego kraju, dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, do samorządów popłynęło 1,7 mld zł. To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

 

Chciałbym podziękować za to, że środki rządowe po raz kolejny tak obficie trafiają do województwa małopolskiego. Państwu samorządowcom życzę, by udało się je szybko spożytkować dla dobra mieszkańców. Naszym obowiązkiem jest pomaganie w trudnych chwilach, by wspólnymi siłami odbudowywać to, co zostało zniszczone przez klęski żywiołowe albo osuwiska. Niejednokrotnie przekonywaliśmy się, że promesy stanowią dla samorządów swoiste koła ratunkowe. Liczba zadań pokazuje też, jak złożone warunki mamy w Małopolsce, choćby pod względem osuwiskowym. Dlatego samorządy mogą liczyć na pomoc rządu i wsparcie w takich trudnych chwilach – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 Z naszego regionu promesy otrzymały gminy: Tarnów, Ryglice, Zakliczyn, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Borzęcin, Dębno oraz powiat tarnowski oraz powiat dąbrowski. 

Odbudowa infrastruktury komunalnej

Jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały promesy ogółem na kwotę 79 220,00zł, w tym:

– gminy:     46 960,00 zł,

– powiaty:  32 260,00 zł.

 

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 148 zadań, w tym:

– gminy: 122 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),

– powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).

 

Stabilizacja osuwisk

Jeśli zaś chodzi o podział środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, to jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego otrzymały promesy ogółem na kwotę 16 929 000,00 zł, w tym:

– gminy: 9 322 000,00 zł,

– powiaty: 6 991 000,00 zł,

– samorząd województwa: 616 000,00 zł.
Promesy przyznano 19 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 26 zadań, w tym:

– gminy: 13 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),

– powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),

– samorząd województwa: 4 zadania (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.