17 czerwca 2024
Aktualności

NIEPRAWDOPODOBNE! Można ruszać z pracami przy budowie spalarni

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało 29 grudnia 2023 roku decyzję środowiskową, która umożliwia rozpoczęcie prac związanych z budową miejskiej spalarni odpadów. W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Cała inwestycja powinna być zakończona w ciągu około pięciu lat.

Decyzje o budowie w Tarnowie spalarni odpadów, a w zgodzie z oficjalnym nazewnictwem, „instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, zapadły już dość dawno, rozpoczęto planowanie i uzyskiwanie nakazanych prawem pozwoleń. W 2017 roku MPEC złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla spalarni, dokument został wydany decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w czerwcu 2018 roku i ale od decyzji odwołało się skupiające ekologów Towarzystwo na rzecz Ziemi, notabene nie z Tarnowa, ale z… Oświęcimia.

Po przejściu przez kilka instancji decyzja środowiskowa została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w roku 2019, później firma zdecydowała się wnieść o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale w efekcie nieskutecznie. Podczas procedur sądowych nakazano MPEC uzupełnienie dokumentów związanych z decyzją środowiskową, firma wykonała zalecenie, ale po zapoznaniu się z nową dokumentacją złożoną w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ta orzekła, że raport oddziaływania instalacji na środowisko musi ponownie przejść konsultacje społeczne i dopiero wówczas decyzja środowiskowa ponownie zostanie wydana.

To znacząco wydłużyło cały proces uzyskiwania decyzji, bo wymagane prawem procedury i obieg dokumentów trwały wiele miesięcy, m.in. z powodu pandemii koronawirusa, ale wreszcie 29 grudnia ubiegłego roku MPEC otrzymało decyzję środowiskową, która umożliwia rozpoczęcie prac związanych z budową spalarni.

Przypomnieć w tym miejscu trzeba, iż w marcu ubiegłego roku zapadła decyzja, iż planowana do budowy spalarnia otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym MPEC podpisało odpowiednią umowę. Kwota dofinansowania wyniesie 250 mln zł, z czego 75 mln zł to bezzwrotna dotacja, natomiast 175 mln zł to niskooprocentowana pożyczka.

Gdy w 2016 roku rozpoczynano planowanie spalarni koszt jej budowy wynosił ok. 110 mln zł. W roku 2019 mówiło się o 200 mln zł (netto), obecnie pojawia się kwota przekraczają 250 mln zł.

Planowana do budowy w Tarnowie instalacja ma powstać obok obecnego obiektu MPEC na Piaskówce, przy ul. Spokojnej. Nowy obiekt będzie ekospalarnią, czyli nowoczesną i bezpieczną dla zdrowia i środowiska elektrociepłownią, w której produkowane będzie ciepło i energia elektryczna w całości przeznaczone na potrzeby mieszkańców Tarnowa.

W przypadku budowy ekospalarni koszty zagospodarowania odpadów zostaną znacząco zmniejszone, co korzystnie wpłynie na opłaty za utylizację ponoszone przez mieszkańców. Rocznie ekospalarnia będzie mogła przetworzyć 40 tys. ton odpadów.

Korzyści będzie więcej, bowiem funkcjonowanie ekospalarni to ograniczenie spalania węgla w miejskiej ciepłowni o ok. 14 tys. ton rocznie, czyli o 1/3 obecnego zużycia, co znacząco przełoży się na redukcję emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i innych substancji.

Planowaną do budowy instalację charakteryzuje niski poziom oddziaływania na otoczenie. Wyklucza ona możliwość emisji odorów. Bezpośrednio z samochodów odpady będą trafiały do szczelnego bunkra, w którym panuje podciśnienie – co zapobiega wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Technologia ta stosowana jest we wszystkich nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów na świecie. Wiele z tych instalacji zlokalizowanych jest w centrach miast, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych i nie stanowi żadnej uciążliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.