17 kwietnia 2024
Aktualności

Nowe umundurowanie dla OSP

W Szczurowej wicemarszałek Józef Gawron uroczyście przekazał specjalistyczne umundurowanie dla strażaków z OSP Uście Solne. Zostało ono zakupione dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.

Dziś odbyło się uroczyste przekazanie umundurowania strażakom z OSP Uście Solne zakupionego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. To ważny element doposażenia jednostek działających na terenie Gminy Szczurowa – mówi wicemarszałek Józef Gawron.

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”, Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości ponad 5,1 mln zł na prace budowlano – remontowe w remizach strażackich, na zakupy m.in. sprzętu i umundurowania oraz przeprowadzenia kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji. W tej edycji możliwy jest też zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności czy remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt.

Gmina Szczurowa w konkursie „Małopolskie OSP 2022” złożyła dwa wnioski w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek: OSP Uście Solne i OSP Rydlowa, o łącznej kwocie ponad 55 tys. zł. Dzięki niemu pierwsza z nich zakupiła 3 sztuki ubrań ochronnych do działań bojowych, 4 sztuki służbowych mundurów strażaka i 6 sztuk ubrań koszarowych. Natomiast druga zmodernizuje swoją remizę.

źródło:malopolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.