17 kwietnia 2024
Aktualności

Ostatnie dni na wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Jeszcze tylko przez kilka dni, do środy, 1 lutego, w tarnowskim Centrum Usług Społecznych składać można wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednorazowy dodatek elektryczny przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do zasilania głównego źródła ogrzewania. Dodatek jest wypłacany w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, przysługuje w podwyższonej wysokości 1500 zł. Gmina wypłaci środki do 31 marca.

Wypełniony i podpisany wniosek składać można: drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka), listownie (poprzez nadanie w placówce pocztowej) lub osobiście (w Biurze Obsługi Klienta w Centrum Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14 – od poniedziałku do piątku w godz. 8-15).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *