28 lutego 2024
Aktualności

OŚWIADCZENIE Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji 138 pielęgniarek i 2 położnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informujemy, że:

Po nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw wszyscy pracownicy Szpitala zostali objęci podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2022 r., w tym wszystkie pielęgniarki i położne.

Szpital nie obniżył i nie zamierza obniżyć dotychczas przyznanego wynagrodzenia ww. grupie pielęgniarek i położnych, wręcz wychodzi z propozycją kolejnych podwyżek wynagrodzenia.

13 lutego br. Dyrektor Szpitala przedstawiła Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych kolejną już – trzecią – propozycję podwyżek, tym razem dla wszystkich pielęgniarek i położnych z wszystkich grup, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy mówiących o tym, że pracownicy mają prawo do porównywalnego wynagrodzenia za pracę o porównywalnej wartości, porównywalnej odpowiedzialności i porównywalnego wysiłku.

W tym momencie propozycja dla zainteresowanej grupy przekroczyła kwotę 500 zł dając kwotę 6 280 złotych wynagrodzenia zasadniczego, do której dolicza się wysługę lat, premię, dyżury i inne dodatki (wg załączonej tabeli).

Pragniemy wyjaśnić, iż od 1 lipca 2022 roku w zainteresowanej grupie pielęgniarek i położnych (140 osób) wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 297,78 zł i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 504,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 802 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 280 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 12 425 zł (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w
nocy i święta i inne dodatki).

W kolejnej grupie pielęgniarek i położnych wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 1 589,78 i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 104,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 1 694 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 880 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 11 600 zł. (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w nocy i święta i inne dodatki).

W ostatniej grupie pielęgniarek i położnych wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 1 549,78 i uwzględniając propozycję podwyżki z 13 lutego br. w kwocie 127,22 zł, wzrost wynagrodzenia zasadniczego w tej grupie pielęgniarek i położnych wyniósłby łącznie 1 677 zł. Co daje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 450 zł. I może osiągnąć kwotę wynagrodzenia brutto 10 780 zł. (w tym wysługa lat, premię, dodatki za pracę w nocy i święta i inne dodatki).

Warto przypomnieć, że przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w styczniu 2023 roku wyniosło 6883,96 zł brutto. Niektóre pielęgniarki i położne osiągają dwa razy średnią krajowa za 160 wypracowanych godzin pracy. A najmniej zarabiające pielęgniarki i położne osiągają 1,5 średniej krajowej za 160 wypracowanych godzin pracy.

Na przestrzeni ostatnich 2 lat pielęgniarki i położne we wszystkich grupach w naszym szpitalu otrzymały średnio 2 tysiące złotych wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. Celem Szpitala nie jest rozwiązanie umów o pracę z żadną z osób objętych zamiarem dokonania wypowiedzeń zmieniających, a jego działanie ma na celu utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy. Trwają rozmowy w celu zawarcia porozumienia zarówno grupowe jak i indywidualne z personelem pielęgniarek i położnych.

Jeden komentarz do “OŚWIADCZENIE Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

  • Niestety na swoim przykładzie mogę powiedzieć że jest to kłamstwo jakich mało P. Dyrektor Anna Czech nie uznaje kwalifikacji wszystkim nawet jeśli są one wymagane na danym stanowisko ale chętnie korzysta z nich przykre ale prawdziwe

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.