18 maja 2024
Wywiady

Piotr Sak: Bonifikata dla mieszkańców, czyli duża pomoc dla tarnowian

Rozmowa z radnym Rady Miejskiej w Tarnowie Piotrem Sakiem o uchwale w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych.

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, podjęta została z inicjatywy klubu radnych PiS uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych. O co tak naprawdę chodzi w tej uchwale?

Ustawodawca w ubiegłym roku zakończył erę użytkowania wieczystego zabudowy mieszkaniowej i doprowadził do sytuacji, w której użytkownik wieczysty stał się właścicielem z mocy prawa. Obecny właściciel – wcześniej użytkownik wieczysty został zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie, co do zasady, równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Nasza uchwała stwarza możliwość i szansę do skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej. Mieszkaniec zamiast płacić tzw. opłatę przekształceniową w pełnej wysokości przez 20 lat – może szybciej uregulować swoją sytuację prawną i finansową i dokonać opłaty jednorazowej przy zastosowaniu bonifikaty, wynoszącej nawet 60 %. Samorządy we własnym zakresie mogą rozstrzygnąć wysokość tej bonifikaty. Jeśli nie wprowadzilibyśmy tej uchwały, byłaby pewna nierównowaga, a wręcz dyskryminacja osób, które miały użytkowanie wieczyste na gruncie samorządowym, w stosunku do tych mieszkańców, którzy użytkowali teren należący do Skarbu Państwa, bowiem te osoby miały  zagwarantowane ustawowo bonifikaty. Uchwalając na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwałę w sprawie bonifikat, zniwelowaliśmy te dysproporcje. Teraz każdy mieszkaniec, który korzystał z użytkowania wieczystego na bazie mienia Miasta Tarnowa może zakończyć sobie kwestie opłat przekształceniowych jedną płatnością, która będzie objęta bonifikatą. Na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo skomplikowanym zagadnieniem, jednak jest to niezwykle ważny przepis prawa miejscowego dla mieszkańców. Proszę zauważyć, że ta uchwała dotyczy ponad 10 tysięcy mieszkańców Tarnowa. Mówiąc wprost, ta uchwała wprowadza pewną preferencję – każdy, kto będzie chciał zakończyć szybciej kwestie przekształceniowe, będzie miał wyższą bonifikatę. Ma ona charakter stymulujący i dopingujący, im szybciej ktoś zdecyduje się na wniesienie opłaty jednorazowej – tym wyższą otrzyma ulgę.

Czyli jak to będzie wyglądać w praktyce?
Zgodnie z przepisami, na ten moment będą dokonywane  stosowne wpisy w księgach wieczystych, że dany mieszkaniec staje się właścicielem, ale w tej księdze wieczystej będzie odnotowane zastrzeżenie – ciężar, że na tej nieruchomości ciąży opłata przekształceniowa. Owszem, można poczekać i przez 20 lat co roku spłacać opłatę przekształceniową, zamiast załatwienia sprawy szybciej i definitywnie poprzez złożenie wniosku i uregulowanie opłaty jednorazowej, ale po wprowadzeniu bonifikaty w wielu wypadkach bardziej opłacalne będzie uregulowanie opłaty jednorazowej przy zastosowaniu wprowadzonej bonifikaty.

Dlaczego w Tarnowie bonifikata jest na poziomie 60%? W innych samorządach zdarza się, że przekracza 90%…
Zadecydowały aspekty prawne. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów wskazują, że te bonifikaty powinny być analogiczne jak te, które są stosowane wobec nieruchomości będących uprzednio własnością Skarbu Państwa. Mamy owszem zasadę samorządności, ale po konsultacji z miejskimi prawnikami uznaliśmy,
że najmniej dyskusyjna będzie bonifikata na poziomie 60%. W Tarnowie jest też tak, że około 10 tysięcy mieszkańców miało użytkowanie wieczyste bazujące na mieniu Gminy Miasta Tarnowa, zaś około 2 tysięcy bazowało na mieniu należącym do Skarbu Państwa. Nie chcieliśmy wartościować, tworzyć sytuacji lepszy-
-gorszy. To byłaby dyskryminacja. Wprowadziliśmy zatem równe zasady dla wszystkich.

Co teraz ma zrobić mieszkaniec?

Tarnowianie powinni zgłosić się do Urzędu Miasta, aby złożyć wniosek o dokonanie opłaty jednorazowej i wyrażenia woli o skorzystaniu z dobrodziejstwa w postaci bonifikaty. Stosowne wnioski będą przygotowane i mam nadzieję, że odpowiedni i kompetentni urzędnicy udzielą kompleksowych informacji i kalkulacji. Warto podkreślić, iż żeby skorzystać z maksymalnej 60 % bonifikaty – wniosek należy zgłosić nie później niż do 29 lutego 2020 r.

W jakim celu ma być dokonana kalkulacja? Do czego jest ona potrzebne?

Osoby, które mają najniższą stawkę opłat mogą na tym nie zrobić złotego interesu z uwagi na opłaty wieczystoksięgowe, które należy wnieść do sądu, żeby ostatecznie uporządkować stan prawny w księdze wieczystej. Sytuacja zmienia się w wariancie, kiedy roczna opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 100 zł i więcej, gdyż wówczas można uzyskać na tej operacji od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

 

Dlatego zachęcam wszystkich do analizy swojej sytuacji i przemyślenia po prostu co się bardziej opłaca. Jeśli ktoś miałby wątpliwości zachęcam do odwiedzenia mnie podczas mojego dyżuru radnego, wówczas pomogę Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.