21 kwietnia 2024
Aktualności

Pozwolenie na rewitalizację Rynku i wniosek o pieniądze unijne

Jest prawomocne pozwolenie na rewitalizację zakliczyńskiego Rynku. Wydało je Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Ubiegamy się 7,3 mln zł, co stanowi 75 procent ogólnej wartości planowanego zadania.
Samorząd gminy Zakliczyn spełnił wszystkie warunki, aby pieniądze na odnowę Rynku pozyskać w ramach „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich”. RPO pozwala na pozyskanie dotacji w wysokości 75 proc. ogólnej wartości projektu, tj. w przypadku Zakliczyna jest to kwota 7,3 mln zł. Łączny koszt rewitalizacji wynosi ponad 9,8 mln zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w listopadzie.

– Planujemy także wystąpić o refundację części własnego wkładu do Ministerstwa Rozwoju – twierdzi zastępca burmistrza Dawid Drukała. – Po uzyskaniu tych dotacji będziemy mogli ogłosić przetarg i przystąpić do pierwszy prac, które przebiegać będą etapowo.

– Rynek po rewitalizacji ma uzyskać nową jakość w odbiorze zarówno dla mieszkańców jak i tych, którzy odwiedzą Zakliczyn po raz pierwszy. Będzie to nowe oblicze Zakliczyna – handlowej stolicy Pogórza – zapewnia burmistrz Dawid Chrobak. – Będzie więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie m.in. miejsc parkingowych i miejsca do handlu, którego brak widać zwłaszcza w dni targowe. Będzie też specjalnie przygotowane miejsce dla dorożek. Istotne, że udało się zachować przejazd przez środek Rynku oraz przystanek autobusowy.

Trzeba zaznaczyć, że starania o pozyskanie dofinansowania z zewnątrz nie są łatwe i proste. Trzeba spełnić wiele surowych kryteriów, by projekt mógł uzyskać wysoką ilość punktów. Projekt rewitalizacji Rynku przeszedł szereg konsultacji i negocjacji na różnych szczeblach, m. in. z mieszkańcami miasta i konserwatorem zabytków. Nie ma co ukrywać, że w skali całego województwa środków nie ma za wiele. W konkursie na rewitalizację zostało złożonych blisko 200 projektów wartych ponad 600 milionów złotych (508% alokacji przewidzianej w ramach tego konkursu). Natomiast w naszym województwie przeznaczonych do rozdysponowania na to działanie jest zaledwie 118 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.