17 kwietnia 2024
Aktualności

Ratusz w Zakliczynie z dotacją!

Zarząd Województwa Małopolskiego spośród 51 wybrał 39 projektów do dofinansowania, w tym projekt gminy Zakliczyn dotyczący przebudowy sali w budynku Ratusza wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i budową instalacji klimatyzacyjnej. Koszt inwestycji to ponad 645 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że 345 tys. zł będzie zrefundowane przez Unię Europejską. W ubiegłym roku w ramach tego projektu wykonano klimatyzację sali ratuszowej za blisko 95 tys zł. Ostatnia poważniejsza inwestycja w Zakliczynie służąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego realizowana wysiłkiem samorządu miała miejsce u schyłku XX wieku, gdy poddany restauracji został zakliczyński ratusz. Środki przedakcesyjne UE na przebudowę ratusza w 1998 r. za czasów wójta gminy Zakliczyn Stanisława Chrobaka z programu PHARE Tourin III na zadania w dziedzinie turystyki, a prace wykonano w 1999 roku.

Sala w ratuszu w Zakliczynie jest salą wykorzystywaną do większości wydarzeń organizowanych przez samorząd, mieszkańców, organizacje pozarządowe, szkoły, przedsiębiorców i po blisko 20 latach wymagała gruntownej przebudowy. Dzięki środkom UE podniesiony zostanie komfort korzystania z sali oraz jej estetyka.

W ramach zadania wykonane zostanie wiele prac związanych z przebudową Sali im. Spytka Wawrzyńca Jordana m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie systemu oświetlenia scenicznego, montaż systemu automatyki LCN (sterowanie oświetleniem, roletami oraz kurtyną), wymiana i renowacja drzwi, wykonanie konstrukcji nowej sceny i schodów, montaż tablicy informacyjnej.

– Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót, tak aby wyremontowana sala służyła naszym mieszkańcom już na jesieni tego roku. W tym miejscu chciałem podziękować mojemu zastępcy Dawidowi Drukale i pracownikom Urzędu Miejskiego za przygotowane dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie tego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – twierdzi burmistrz Miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Warto podkreślić, że inwestycja w Zakliczynie jest jedną z ośmiu dofinansowanych z subregionu tarnowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.