20 kwietnia 2024
Wywiady

Roman Ciepiela: Wierzę, że jesteśmy w stanie pracować dla dobra mieszkańców

Rozmowa z prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą.

Do końca był Pan przekonany o ostatecznym sukcesie wyborczym, czy pojawiały się u Pana chwile zwątpienia?
Nie patrzyłem na wynik wyborów w tych kategoriach, choć oczywiście rozstrzygnięcie, którego dokonali mieszkańcy, bardzo mnie cieszy i bardzo im za to dziękuję. Wierzyłem, że najlepszą rekomendacją będzie moja praca i tak też traktowałem kampanię wyborczą, jednak do momentu rozstrzygnięcia wyborów zakładałem, że wszystko jest możliwe.
Możemy teraz mówić o Pana nowym otwarciu? Jakie będą 3 pierwsze decyzje?
Nie ma jednej, czy też trzech decyzji. Są raczej obszary spraw istotne dla mieszkańców, bezpieczeństwa miasta, finansów, gospodarki komunalnej, edukacji itp. Nigdy nie wartościowałem tych spraw, wszystkie są równie istotne.
Zatem będzie to kontynuacja dotychczasowych działań?
Będziemy głównie realizować zadania już zakontraktowane, a nowe będą tak przygotowywane, żeby rozpocząć ich realizację w 2021 lub 2022 roku. To naturalna kolej rzeczy. Rozpoczynamy też pracę nad dokumentem: „Strategia Tarnów 2030+”. Będzie to zbiór celów i przedsięwzięć w średniookresowej perspektywie.
Jakich zmian kadrowych możemy się spodziewać w Urzędzie Miasta? Jaki będzie podział kompetencji?
Personalia są zawsze wtórne wobec programowych założeń.

Brak większości PiS w Radzie Miejskiej oznacza teraz dla Pana łatwiejsze sprawowanie władzy? Rysuje się przed nami kadencja z większą dozą kompromisów?
Wierzę, że jesteśmy w stanie pracować dla dobra mieszkańców ponad politycznymi podziałami. To udawało się już w poprzedniej kadencji. Teraz także zapraszam do współpracy wszystkich, bez wyjątku.

Zamierza Pan egzekwować od swoich kampanijnych rywali ich deklaracje? Dużo w na przyszłość obiecywał chociażby Kazimierz Koprowski, którego wspierało niemalże pół rządu, padło wiele obietnic pomocy dla Tarnowa.
Podczas listopadowego spotkania z parlamentarzystami ziemi tarnowskiej wspominaliśmy deklaracje złożone przez przedstawicieli rządu wypowiedziane w Tarnowie. Mam nadzieję, że będą one dotrzymane.

Jakie cele wyznacza sobie Pan w tej kadencji? Proszę konkretnie wymienić punkt po punkcie.
Bezpośrednio po złożeniu ślubowania wymieniłem najistotniejsze zadania najbliższej kadencji. Są to: wyznaczenie strategii dla Tarnowa do 2030 roku, podjęcie współpracy z sąsiednimi gminami w celu zawarcia porozumienia aglomeracyjnego, a także prowadzenia dialogu oraz stworzenia warunków do zmian granic miasta. Równie ważne są przygotowanie i realizacja dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest modernizacja układu komunikacyjnego miasta: wschodniej obwodnicy Tarnowa, połączenia miasta z węzłem autostrady w Wierzchosławicach, połączenia ulicy Tuchowskiej z ulicą Krakowską nową ulicą,   zupełnie od zera. Przygotowanie takich inwestycji trwa nawet do pięciu lat i to są główne zadania dla tej kadencji. Oprócz tego na przyszły rok zaplanowana jest modernizacja ulicy Lwowskiej i remonty ulic osiedlowych. Tych punktów jest znacznie więcej, można je znaleźć w mojej deklaracji programowej. Wspomnę jeszcze o kilku: zwiększenie obszarów zielonych dostępnych dla mieszkańców szczególnie na terenach intensywnie zabudowanych oraz rozwój istniejących stref parkowo-rekreacyjnych, wsparcie budowy mieszkań na wynajem zarówno komunalnych, jak i spółdzielczych oraz prywatnych, pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika w celu przeprowadzenia rozbudowy oraz stworzenia oddziału geriatrycznego, stworzenie systemu wsparcia osób starszych i zależnych, w tym rozwój ośrodków dziennych oraz zwiększenie ilości stałych miejsc pobytu, zapewnienie wszystkim dzieciom zamieszkałym w Tarnowie w wieku od 3-go roku życia miejsc w przedszkolach…

Komu chciałby Pan podziękować?
Wszystkim, którzy głosowali w wyborach samorządowych. Szczególnie dziękuję za ponownie okazane mi zaufanie. Traktuję je jako zobowiązanie do dalszej, jeszcze wydajniejszej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.