20 czerwca 2024
Aktualności

Ryngrafy oraz Szabla Niepodległości rozdane

W wigilię stulecia odzyskania przez Tarnów niepodległości, w kinie Marzenie – jednym z najstarszych kin w Polsce – odbyła się VII Gala Niepodległości, zorganizowana przez Społeczny Komitet Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz Fundację Wspierania Więzi Lokalnych w Tarnowie.

Organizowana corocznie gala byłą okazją do podsumowania realizacji projektu „Piersi Niepodlegli” oraz wręczenia przyznawanych rokrocznie nagród: Ryngrafów oraz Szabli Niepodległości. Decyzją dwóch niezależnych od siebie gremiów Ryngrafy Niepodległości 2018 otrzymali Bogusław Andrzej Baczyński oraz Hubert Miękina. Z kolei Szablą Niepodległości uhonorowany został płk dr Mieczysław Korczak ps. „Dentysta” i „Zagorzujko”, będący Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa. W imieniu pułkownika Mieczysława Korczaka nagrodę odebrał jego syn Roman Korczak.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zgromadzeni w kinie widzowie mogli obejrzeć pierwszą część tryptyku „Pierwsi Niepodlegli, czyli listopad zaczął się w październiku”, realizowanego w ramach w ramach projektu edukacyjno-badawczo-filmowego, pt. „Pierwsi Zniewoleni”. Kolejne części planowane do realizacji to „Pierwsi Niepodlegli” oraz „Pierwsi Zapomniani”.

Bogusław Andrzej Baczyński jeden działaczy tzw. I Solidarności w Tarnowie. Niestrudzony opiekun istniejących w województwie małopolskim i podkarpackim zanikających grobów ofiar rabacji galicyjskiej z 1846 r. Autor dokumentacji historycznej kilkuset takich miejsc w naszym i sąsiednim województwie. Zinwentaryzował na terenie Tarnowa i dawnego województwa tarnowskiego wszystkie mogiły zamordowanych podczas rabacji szlachciców, administratorów majątków, księży, powstańców. Od lat walczy o ochronę prawną dla mogił powstańczych z 1846 r. w województwie małopolskim i podkarpackim oraz o wpisanie ich do rejestru grobów wojennych przez odpowiednie urzędy wojewódzkie. Autor wydanej na przełomie 2017/2018 monografii pt. „Mogiła rabacyjna na Starym Cmentarzu w Tarnowie, wykaz pochowanych”. Wybitny genealog i wielki znawca metryk rodzin ziemiańskich, urzędniczych, mieszczańskich Tarnowa i powiatu z okresu zaborów.

Hubert Miękina młody działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i członek Zarządu Towarzystwa Miłośników  Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Tarnów, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, organizator wielu uroczystości patriotycznych i wystaw, inicjator pomnika poległych żołnierzy 16 Pułku Piechoty w zwycięskiej bitwie pod Dawidowem k/Lwowa na starym polskim cmentarzu, inicjator placu węgierskiego w Tarnowie, skweru ks. kpt. P. Gajdy, skweru Obrońców Grodna 1939 r. skweru Bohaterów Zadwórza 1920 r., ul. Łyczakowskiej w Tarnowie i innych, jak również  oczekujących na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie m. in.: ronda Danuty Siedzikówny „Inki” oraz skweru dr. płk. J. Pertkiewicza. Ponadto zaangażowany m. in. przy organizacji pielgrzymek żołnierzy AK na Jasną Górę, paczek Bożonarodzeniowych dla Polaków na Ukrainie. Wieloletni kwestarz na rzecz cmentarza Łyczakowskiego i Janowskiego we Lwowie oraz miejsc pamięci narodowej na Kresach Wschodnich.

płk dr Mieczysław Korczak był inicjatorem tworzenia gabinetów dentystycznych w tarnowskich szkołach. Urodził się w 1921 roku w Połańcu, w wieku 14 lat wraz z całą rodziną przeprowadził się do Warszawy. Od szesnastego roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent. Zdobyte w Warszawie umiejętności przydały się młodemu Mieczysławowi, gdy wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” i „Zagorzujko”. W czasie wojny był ścigany przez gestapo, a następnie przez NKWD i UB. Trzy razy był aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i torturowany. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi, a od 1951 roku mieszkał wraz z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie. Przez 10 lat pracował w ośrodku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny udział w działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Założył szkolne gabinety stomatologiczne w większości szkół w Tarnowie i w regionie tarnowskim. Po latach jego działalność wojenna i zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Zasłużony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria. 26 kwietnia podczas LII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnowa Mieczysław Korczak został Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.