Selektywna zbiórka odpadów w Tarnowie przynosi coraz lepsze rezultaty

 

Od 2016 roku wyraźnie spada ilości odpadów kierowanych do składowania. To efekt wprowadzenia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Wyraźnie widać to na tarnowskim składowisku PUK.

 

Fakty:

  • Nie mogą być składowane odpady organiczne oraz palne (wysokokaloryczne).
  • Odpady organiczne można przetworzyć na naturalny nawóz. Jeszcze lepiej podczas kompostowania organiki pozyskać wydzielający się gaz (głównie metan) i wykorzystać go na cele energetyczne (prąd, ciepło).
  • Składowanie odpadów palnych (gumy, tworzywa, folie itp.) byłoby czystym marnotrawstwem, dlatego przepisy obligują do wykorzystania energii zmagazynowanej w tych odpadach.
  • Rozporządzenie wdraża do polskiego prawa przepisy unijne, zmierzające do całkowitego odzysku odpadów komunalnych, a co za tym idzie wyeliminowania składowisk odpadów w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

Nacisk kładzie się na ulepszanie technik odzysku oraz na selektywne zbieranie odpadów. Nawet najlepsze instalacje sortowania odpadów są w stanie wysegregować ze zmieszanych odpadów komunalnych raptem kilkanaście procent surowców materiałowych. Dlatego najskuteczniejsze sortowanie śmieci odbywa się w naszych domach, bo zebrane w ten sposób surowce są czyste, suche i nadają się do recyklingu bezpośrednio lub po lekkim doczyszczeniu. Jest to tzw. selektywna zbiórka u źródła, która w Tarnowie przynosi coraz lepsze rezultaty. W ostatnich 3 latach nastąpiło podwojenie ilości zbieranych surowców w punktach PSZOK oraz odpadów zielonych na kompostowni.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów przyjętych do PUK

 

rok składowisko kompostownia PSZOK ziemia, gruz
2011 47 668,3 2 594,0 3 672,0
2012 23 207,7 2 140,6 3 047,9
2013 15 581,1 2 563,4 3 835,9
2014 35 358,2 5 207,0 3 135,5 11 245,6
2015 40 283,5 5 280,8 6 256,1 8 772,52
2016 14 942,2 7 754,2 7 415,6 7 525,7

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.