12 kwietnia 2024
AktualnościFotoreportaże

Spotkanie informacyjne Erazmus+

Program Erasmus+, który większość z nas zna przede wszystkim z wymian studenckich, stwarza ogromne możliwości rozwijania umiejętności. To prawdziwa szansa, również dla szkolnictwa zawodowego. Doskonałą okazją do tego, by poznać wszystkie możliwości jakie dostarcza systemowi edukacji ten projekt, było spotkanie informacyjno-konsultacyjne programu Erasmus+, które odbyło się we wtorek 20 grudnia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół związanych z kształceniem zawodowym, pracownicy i członkowie organizacji pozarządowych oraz inne osoby zajmujące się oświatą, zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+.  Podczas spotkania można było poznać nie tylko możliwości, ale przede wszystkim uzyskać praktyczną wiedzę dotyczącą jakościowych kryteriów oceny wniosków, zasad oraz cyklu realizacji projektów, a także zasad finansowania i działań.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Grzegorz Kądzielawski, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiedział, że resort nauki i szkolnictwa wyższego za jeden z głównych filarów gospodarki uznaje Kapitał Ludzki. Dlatego przed szkolnictwem zawodowym stoją dziś duże wyzwania. Jeśli chce kształcić młodych ludzi, którzy będą odpowiednio przygotowani do wyzwań jakie stawia przed nimi dzisiejszy rynek pracy, musi odpowiedzieć na te zmiany i dostosować się do zmieniających się oczekiwań.

Znaczna część pracodawców jest skłonna przyuczyć do zawodu potencjalnego pracownika jeśli będzie on posiadał, poza wiedzą podstawową, zdolności interpersonalne, ambicję i motywację do uczenia się i kształcenia. Biznes oczekuje od nas, że będziemy równolegle do przekazywania wiedzy rozwijać umiejętności niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania w dzisiejszej gospodarce, takie jak: zdolności interpersonalne, samodoskonalenie, praca w zespole czy kreatywność – przekonywał Grzegorz Kądzielawski.

Wprowadzając do tematyki spotkania dyrektor programu Erasmus+ i zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Aleksandra Ścibich-Kopiec poinformowała, że obecnie wychodzą do beneficjentów, aby włączać nowe podmioty i pozyskiwać nowe ciekawe inicjatywy.

Program Erasmus + stwarza ogromne możliwości rozwijania umiejętności. To prawdziwa szansa, również dla szkolnictwa zawodowego. Doskonałą okazją do tego, by poznać wszystkie możliwości jakie dostarcza systemowi edukacji ten projekt, jest udział właśnie w takich otwartych i bezpłatnych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych – podkreślała Aleksandra Ścibich-Kopiec.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” to sektor, w ramach którego organizacje i instytucje związane z kształceniem zawodowym i szkoleniami mogą realizować projekty mobilności edukacyjnej i partnerstw strategicznych. Kontynuuje tradycje programu Leonardo da Vinci, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.