13 lipca 2024
Aktualności

TARNÓW: 5 mln zł na ciepłe mieszkania

W tarnowskiej Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie doszło dzisiaj do podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącej programu „Ciepłe Mieszkanie”. Tarnów otrzyma z niego ponad 5 milionów złotych.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Pieniądze uzyskane z programu mogą być przeznaczone do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła efektywne, jak również na podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

W wyniku podpisanej dzisiaj umowy, Tarnów otrzymał 5 milionów 81 tysięcy 500 złotych. Kwota ta rozdysponowana zostanie wśród 215 mieszkańców naszego miasta, którzy złożą wnioski o dofinansowanie. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone mogą być na przykład na zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze, podłączenie się do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, ogrzewanie gazowe, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem zadania realizowane będą od drugiego kwartału tego roku do końca 2025 roku.

Program „Ciepłe mieszkanie” przewiduje trzy poziomy dofinansowania.

Poziom 1 – podstawowy (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł) – do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł.

Poziom 2 – podwyższony (: dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł.

Poziom 3 – najwyższy (dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) – Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.