21 lutego 2024
Aktualności

Tarnów: 650 wniosków o stypendia socjalne

Blisko 650 wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych wpłynęło w tym roku do Urzędu Miasta. Gmina na ten cel przeznaczy 325 tysięcy złotych, z czego 277 tysiące to dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, reszta to wkład własny gminy.  Z takiej formy pomocy mogą skorzystać uczniowie zamieszkali na terenie Tarnowa.

Wysokość dofinansowania zależy od kryterium dochodowego na jednego członka rodziny i wynosi od 95 do 177 złotych miesięcznie. Kryterium dochodowe w tym roku wynosi  514 zł na osobę miesięcznie.

Pieniądze wypłacane będą dwa razy w ciągu roku szkolnego: w grudniu za okres od września do grudnia oraz w czerwcu od stycznia do czerwca.  Do wypłaty potrzebne jest przedłożenie faktury VAT lub rachunku potwierdzającego zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Dokumenty powinny być wystawione w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017. W przypadku wycieczki szkolnej, wyjścia klasy na basen lub do teatru wystarczy oświadczenie wychowawcy klasy.

Pomoc materialna przysługuje dzieciom i młodzieży od momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki do czasu zakończenia kształcenia, jednakże nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie jest przyznawane uczniom szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także dla słuchaczy publicznych zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.