20 czerwca 2024
Aktualności

TARNÓW: Blisko 20 tys. mieszkańców nie płaci za odbiór śmieci?

Tak wynika z danych. Zjawisko unikania przez część mieszkańców miast i gmin opłat za śmieci, z którym do czynienia mamy również w Tarnowie, zainteresowało natomiast posłów, którzy zgłosili w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i poprosili o wskazanie działań podejmowanych, aby ograniczyć ten proceder.

Zjawisko unikania płacenia za śmieci dobrze znane jest w Tarnowie, choć z powodu działań weryfikacyjnych podejmowanych przez urzędników jego skala zmniejsza się. W 2019 roku w mieście mieszkało według danych meldunkowych ok. 107 tys. osób, a deklaracje śmieciowe objęły około 87 tys. osób (ok. 2 tys. mniej niż rok wcześniej). W końcu bieżącego roku deklaracje objęły 86 tys. 740 osób, a w mieście zameldowanych jest około 105 tys. osób. Władze miejskie zapowiadają dalsze działania weryfikujące złożone deklaracje śmieciowe ze stanem faktycznym.

Wracając do wniosku parlamentarzystów, którzy zwrócili się z interpelacją do resortu klimatu. W przedłożonej interpelacji podkreślili, że problem unikania płacenia za odpady komunalne przez mieszkańców jest bardzo poważnym zjawiskiem, bowiem według ostatniego raportu Instytutu Ochrony Środowiska dotyczy to nawet 7 mln mieszkańców naszego kraju i zapytali, czy ministerstwo podejmuje działania mające na celu ograniczenie tego procederu.

Przedstawiciele ministerstwa poinformowali parlamentarzystów, iż ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach dodano ustęp, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie weryfikowania przez gminy danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze stanem faktycznym (w tym np. ile osób zamieszkuje w danej nieruchomości). Przedstawiciel ministerstwa podkreśli też, że rada gminy w uchwale dotyczącej wzoru tzw. deklaracji śmieciowej może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.