24 lutego 2024
Aktualności

TARNÓW: Niebawem ruszą prace nad projektem nowego przebiegu wschodniej obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Tarnowa. Planowany odcinek DK73 o długości ok. 10 km połączy nowy węzeł na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94.  

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył MULTICONSULT Polska. Jej wartość to 8 423 778 zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie można podpisać umowę.  

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od Tarnowa i połączy nowy węzeł na A4 z DK94 (okolice Pilzna na podkarpaciu). To połączenie umożliwi całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady.   Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła. Według pomysłodawców, inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  

GDDKiA zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R.  

Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które zostaną przedstawione lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, GDDKiA wystąpi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy. 

DK73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.   

 Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło.  

Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 jest więc społecznie oczekiwana. Wpisuje się także w plany rozwoju województwa podkarpackiego.  

16 października 2017 r. w Jasionce odbyła się konferencja „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”, podczas której zaprezentowano kierunki rozwoju układu komunikacyjnego tego województwa. Lokalne samorządy z powiatu jasielskiego, w tym miasto Jasło, podpisały wówczas list intencyjny w sprawie skomunikowania autostrady A4 z drogą krajową nr 73.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.