29 lutego 2024
Aktualności

Tężnia+

Zarząd województwa przeznaczył trzy miliony złotych na budowę tężni solankowych w Małopolsce. Nabór wniosków do programu, wspierającego inwestycje, potrwa do 24 marca 2023 roku.

Zadanie „Małopolskie tężnie solankowe” umożliwi udzielenie gminom i powiatom z terenu województwa pomocy finansowej na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych, wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną. Obiekty mają pełnić rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców i być dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Tężnie solankowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. Są miejscem spotkań i integracji międzypokoleniowej. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do programów prozdrowotnych, dlatego podjęliśmy decyzję o ich kontynuowaniu. Zachęcam do składania wniosków – przekonuje marszałek Witold Kozłowski.

W latach 2021-2022 wsparcie finansowe z budżetu województwa pozwoliło na wybudowanie 27 tężni solankowych. Dzięki inwestycjom małopolskie rodziny spędzają aktywnie i przyjemnie czas na świeżym powietrzu, dbając o swoje zdrowie – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Do naboru będą mogły być składane wnioski, których realizacja zakończy się nie później niż 31 grudnia 2023 roku. Dofinansowanie uzyskane przez gminę lub powiat może być przeznaczone na wydatki takie jak: instalacje, przyłącza, roboty budowlane oraz koszty niezbędne do wykonania przedmiotu dotacji, w tym koszty zakupu materiałów, urządzeń, ich dostawy i montażu; elementy małej architektury, dotyczące wyłącznie obiektu tężni; prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wyłącznie wokół tężni.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 300 tys. zł i nie więcej niż 70 % całkowitej wartości inwestycji. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.