20 czerwca 2024
Wywiady

TOMASZ STELMACH: Milionowe inwestycje w gminie Tarnów i nie tylko

Rozmowa z Tomaszem Stelmachem, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego

 

Nie mam cienia wątpliwości, że od kilku lat powiat tarnowski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się powiatów w Polsce. Zarząd, w którym Pan pracuje, realizuje wiele inwestycji, dbając o zrównoważony rozwój całego terenu, wszystkich szesnastu gmin. Pan, jako radny, reprezentuje gminę Tarnów. Co w ostatnim czasie udało się zrobić dla mieszkańców tej części powiatu tarnowskiego?

Rok 2020 naznaczony był pandemią COVID -19. To determinowało wiele naszych działań. Wszak zdrowie i  życie mieszkańców to wartości największe, najważniejsze. Oczywiście nie zasypialiśmy gruszek w popiele… Moja praca w samorządzie powiatu tarnowskiego koncentrowała się na wielu płaszczyznach, w tym na rzecz gminy Tarnów. Moje działania spowodowały, że pomimo niekorzystnych warunków na rożnych polach wyasygnowaliśmy jako samorząd powiatu ponad milion złotych na inwestycje i dotacje służące poprawie warunków życia mieszkańców gminy Tarnów. Mowa  między innymi o wyremontowanych gruntownie dwóch odcinkach dróg powiatowych w gminie Tarnów w miejscowościach Błonie i Biała. Wartość tej inwestycji to 760 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że budowaliśmy nowe i remontowaliśmy istniejące chodniki przy drogach powiatowych. Prace prowadzono w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Jodłówce Wałki, Błoniu. Natomiast na doposażenie sprzętowe jednostek OSP działających w gminie wyasygnowaliśmy w 2020 roku 38 tys. złotych. Od początku tej kadencji, do jednostek OSP w gminie Tarnów trafiło ponad sto tysięcy złotych. Poprawiliśmy też bezpieczeństwo pieszych korzystających z przejścia w Zbylitowskiej Górze w rejonie Szkoły Podstawowej oraz obdarowaliśmy wydawnictwami przydatnymi w działalności statutowej, wszystkie działające w gminie Tarnów Koła Gospodyń Wiejskich, jako stowarzyszenia kultywujące tradycje i zwyczaje, w tym te pyszne kulinarne, naszego regionu.

 

Jakie plany ma powiat w 2021 roku, pytam o inwestycje w gminie Tarnów?

Wspólnie z samorządem gminy Tarnów zamierzamy zrealizować 10 zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych. Będą to po pierwsze doświetlenie przejścia dla pieszych w Zgłobicach, budowa chodnika w Woli Rzędzińskiej, od Szkoły Podstawowej nr 2 w kierunku remizy na odcinku 450 metrów, budowa zatoki autobusowej w Woli Rzędzińskiej, budowa chodnika w Woli Rzędzińskiej na odcinku 650 metrów od stadionu w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1, kontynuacja remontu chodnika w Koszycach Wielkich (ul. Tarnowska do skrzyżowania z ul. Szkolną). W planach jest także remont chodnika w Koszycach Małych od skrzyżowania z ulicą Skalną w kierunku Rzuchowej oraz opracowanie projektu na budowę chodnika w Koszycach Małych w kierunku Rzuchowej. Zlecimy także opracowanie projektu na budowę chodnika w Białej o długości około 500 metrów wzdłuż nowej nakładki w kierunku na Bobrowniki. Zaplanowana jest także budowa fragmentu chodnika w Jodłówce-Wałkach naprzeciwko szkoły. Będziemy też kontynuować jako powiat wsparcie finansowe dla jednostek OSP działających w gminie Tarnów, tak by sprzęt którym dysponują był jak najnowocześniejszy. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne.

 

Od kilku lat powiat tarnowski sporo inwestuje w infrastrukturę oświatową. Skąd środki na ten cel i jaki zakres inwestycji zaplanowaliście w ramach tych programów?

Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt edukacyjny „Mistrzowie w zawodzie II”, którego jesteśmy od zeszłego roku beneficjantem, pozwoli nam za sumę ponad pięciu milionów złotych, wykonać w tym roku nowe pracownie kształcenia zawodowego. Jesteśmy właśnie w trakcie prac końcowych i adaptacyjnych nowych pracowni w tuchowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie.  Już dzisiaj wiadomo, że w Tuchowie uruchomimy lada dzień nową profesjonalną pracownię spawalniczą o standardzie niespotykanym w naszym regionie. Dodam też, że w tej samej placówce zakończyliśmy urządzanie nowej pracowni przygotowywania i ekspozycji śniadań, oraz pracowni elektrotechnicznej. Natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, otwieramy nową bogato wyposażoną pracownicę AutoCad, gdzie kształcimy przyszłych mechaników samochodowych. Kończymy też w tej placówce nową pracownię z branży budowlanej, w której będziemy uczyć potrzebnych na rynku pracy zawodów: brukarza, posadzkarza, zbrojarza. Zaś w branży hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej wyposażyliśmy ponadto w nowy sprzęt pracownie w naszych szkołach w  Ciężkowicach, Żabnie, Wojniczu, Zakliczynie i Tuchowie. Chodzi o nowe urządzenia kuchenne takie jak miksery, blaty robocze, ekspresy do kawy, wózki do flambirowania, kuchenki, zmywarki, szafy chłodnicze, itp. urządzenia, które spotykamy w tych dziedzinach współcześnie. Młodzież musi mieć kontakt z nowoczesnym sprzętem już na etapie nauki zawodu, by później bez kompleksów odnaleźć się w dorosłym życiu zawodowym.  Wspomnę też, że w CKZiU w Tuchowie zaadaptowaliśmy budynek szkoły, do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż widny oraz dostosowanie toalet. Przeszkoliliśmy również w ramach tego grantu nauczycieli zawodu. Mówimy tu o profilach turystyczno-gastronomicznych jak i samochodowych. Wszystkie kursy nauczycieli zawodu, zostały zakończone egzaminem mistrzowskim.

 

Zapowiadana od jakiegoś czasu termomodernizacja szkoły ponadpodstawowej w Ciężkowicach nabiera realnych kształtów…

Na początku lutego tego roku, w imieniu inwestora czyli Powiatu Tarnowskiego, przekazałem plac budowy firmie, która wyłoniona została w przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Wartość zadania to blisko 1,2 miliona złotych. Przy czym udało się nam, dzięki pracy naszych komórek projektowych, pozyskać 60 procent tej kwoty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ta kolejna inwestycja naszego samorządu w oświatę regionu będzie polegała na ociepleniu ścian tego obiektu, wymianie okien i drzwi, wymianie kotłów CO oraz novum w tego rodzaju projektach, montaż na południowej połaci dachu paneli fotowoltaicznych PV. Wszystko razem ma dać w efekcie końcowym wydatną poprawę efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową na poziomie 60 procent. To duże oszczędności. Prace potrwają do grudnia 2021 roku.

 

Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej za sprawą rządowego programu  „Sportowa Polska” zmieni się nie do poznania?

Może tak radykalnie nie będzie, ale… zaplanowana jest tam budowa Otwartej Strefy Aktywności czyli uproszczając plenerowej siłowni. Jest to zadanie szczególnie mi bliskie, czyli z zakresu oświaty i infrastruktury sportowej. Pozyskaliśmy na to zadanie dotację z Ministerstwa Sportu w ramach rządowego programu „Sportowa Polska”. OSA w Jodłówce powstanie do końca tego roku. Skoro Pan wspomniał o Jodłówce, to przypomnę, że będzie realizowane także drugie zadanie z tej promesy, czyli budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną bezpieczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Piłsudskiego w Zakliczynie. Wartość tych dwóch zadań to ponad 800 tys. złotych. Dzięki montażowi finansowemu:  pieniędzy rządu Dobrej Zmiany i samorządu Powiatu Tarnowskiego, następne dwa obiekty dla dzieci i młodzieży będą oddane do użytku. Zdrowie jest najważniejsze, a gdzie je zdobywać, jak nie podczas aktywności sportowej i rywalizacji na świeżym powietrzu.

 

Ostatnimi laty Opatrzność oszczędzała Powiat Tarnowski, woda z Białej była ujarzmiona. Ale, czego oczywiście nikomu nie życzymy, wcześniej czy później rzeka da o sobie znać. Można jakoś temu przeciwdziałać?

Samej wodzie nie, ale możemy ostrzegać w porę mieszkańców. Dlatego budowany jest Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego. Inwestycję realizuje Powiat Tarnowski od kilku lat w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeka Biała Tarnowska”. Radar jest zlokalizowany w Falkowej w gminie Ciężkowice. Obejmuje swym zasięgiem promień 70 km. To pilotażowy projekt, pierwszy tego typu w Polsce. Do tej pory zainstalowana została już część urządzeń pomiarowych oraz powstały mapy zalewowe, obrazujące wielkość i zasięg potencjalnych zagrożeń. Obecnie finalizujemy ten projekt o wartości przeszło trzech milionów złotych. Pełna wersja zostanie uruchomiona w maju tego roku. System, który powstaje, ma udostępnić mieszkańcom zlewni jeszcze większą ilość informacji, a także pozwoli na odpowiednio wczesne przygotowanie się do zbliżającego się zagrożenia powodziowego. Należy podkreślić, w ramach rozbudowy oprogramowania systemu, pojawiło się tu „uczenie maszynowe”, czyli wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do przetwarzania danych. W związku z powyższym w następnym rozdaniu nagród za innowacyjne rozwiązania budowane przez powiat, zgłosimy nasz system ostrzegania przeciwpowodziowego, do konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Projekt jest zaawansowany technologicznie oraz innowacyjny. W związku z tym myślę, że możemy przyszłoroczną edycję tego konkursu po prostu wygrać. To naprawdę unikalne w skali kraju rozwiązanie elektroniczne tak przydatne i użyteczne w razie zagrożenia powodziowego w życiu społecznym.

 

Wiele wskazuje na to, że Wydział Komunikacji zmieni swoją dotychczasową siedzibę. Jest taka potrzeba?

Jak najbardziej. Ale po kolei. Tak się składa, że z ramienia Zarządu Powiatu odpowiadam za to zadanie od strony inwestycyjnej poprzez fazę projektową adaptacji tego już istniejącego budynku, poprzez prace komisji przetargowej aż do końca odbioru prac budowlanych kończąc.  To duże zadanie za osiem milionów złotych. Środki w niemałej mierze zdobyliśmy jako Zarząd Powiatu na zewnątrz naszego budżetu. Cztery miliony złotych pozyskaliśmy od strony rządowej w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych, druga część tego montażu finansowego, to środki własne naszego samorządu powiatowego. Warto tu podziękować parlamentarzystom PiS: Annie Pieczarce, Józefie Szczurek–Żelazko oraz Urszuli Ruseckiej, za pomoc w pozyskaniu tych środków. Do 22 marca  jesteśmy na etapie przyjmowania ofert od firm – ewentualnych wykonawców robot budowlano-adaptacyjcnych tego kompleksu budynków. Jest tam dużo prac związanych z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażeniem budynku oraz urządzeniem parkingu dla petentów i dobrych warunków pracy dla urzędników starostwa. Poprawiony zostanie również dach tego obiektu. Wszystko celem usprawnienia jakości obsługi jaki chcemy zaoferować mieszkańcom powiatu tarnowskiego. Docelowo podjęliśmy jako Zarząd decyzję, że przenosimy tam Wydział Komunikacji  i Transportu z obecnej lokalizacji przy Narutowicza 38. Ma to mieszkańcom ułatwić dostępność komunikacyjną poprzez lokalizację budynku przy południowej obwodnicy Tarnowa, ponadto udostępnimy osobny dedykowany petentom parking oraz warunki oczekiwania na załatwienie sprawy w standardzie prawdziwie współczesnym, godnym miana XXI wieku.

 

W tym roku kontynuowana będzie realizacja wszystkich inwestycji strategicznych dla powiatu tarnowskiego.

To prawda. Ogólnie na wydatki majątkowe przeznaczamy najwięcej w dotychczasowej historii powiatu. Możliwe jest to dzięki pozyskaniu dofinansowań i pieniędzy z różnych programów, w tym dużej pomocy ze strony rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że po stronie dochodów w budżecie na 2021 rok zapisano 191 mln zł, zaś po stronie wydatków przeszło 202 mln zł. Prawie 1/4 budżetu to wydatki majątkowe – 48 mln 716 tys. 135 zł. Na razie, bo liczymy na kilkudziesięciomilionową dotację na remont mostu w Ostrowie. A wtedy na inwestycje wydamy nawet około 70 – 80 milionów złotych. W tym roku w decydujący etap wejdzie przebudowa drogi powiatowej Ładna – Skrzyszów – Łękawica – Trzemesna – Karwodrza. Są środki na kontynuację tworzenia e-usługi w informacji przestrzennej w naszym Wydziale Geodezji. Ruszy wspominana wcześniej nowa duża inwestycja – przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Ostrogskich w Tarnowie dla potrzeb wydziału transportu i komunikacji. Mamy środki jako wkład własny do rozbiórki i budowy nowego mostu nad potokiem Olszynka w ciągu drogi powiatowej Siepietnica – Lubaszowa (w miejscowości Olszyny- gmina Rzepiennik Strzyżewski), na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi w Czermnej. Przeszło milionowe kwoty są na termomodernizację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach oraz na przebudowę i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Zagwarantowano są też fundusze na dotacje dla gmin do budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz nowe nakładki asfaltowe na najbardziej zniszczonych odcinkach jezdni.  Starostwo udzieli pomocy finansowej na budowę i urządzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Wydane zostaną pieniądze na dalszą poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Białej Tarnowskiej. Na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia będą mogły też liczyć Ochotnicze Straże Pożarne.

 

Wielomilionowe inwestycje, dotacja goniąca kolejną dotację, jednym słowem spore „dzieje się…”

Owszem. Działamy jako samorządowcy PiS aktywnie dla regionu tarnowskiego. Dziękuję za te szczegółowe pytania, jako zadaniowiec lubię konkrety, a nie puste frazesy. Zresztą w swojej działalności społeczno-politycznej kieruję się, nawiasem mówiąc, hasłem „Konkrety nie gadaniana”. Jestem do niego przywiązany, lubię budować i pomagać, a nie godzinami dyskutować nie wiadomo o czym, jak to uwielbiają robić co poniektórzy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.