28 lutego 2024
Aktualności

Umowa na projekt wschodniej obwodnicy Tarnowa podpisana

Nowy odcinek DK73 przebiegać będzie na wschód od miasta i poprzez nowy węzeł połączy autostradę A4 z DK94. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) opracuje MULTICONSULT Polska.

Planowana droga umożliwi całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady. Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, m.in. Pilzna i Jasła.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Decyzja o tym, czy droga będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy, zostanie podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. 

Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które GDDKiA przedstawi lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, wystąpi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla wariantu zatwierdzonego tą decyzją będą również wykonywane badania geologiczne. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji STEŚ-R to 42 miesiące od podpisania umowy. Wartość prac projektowych to 8,5 mln zł.

DK73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Zachód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło. 

Obwodnica Tarnowa jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *