28 lutego 2024
Aktualności

Ważne inwestycje drogowe w gminie Dębno

Prawie 1,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w Dębnie i niemal 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę wysłużonego mostu w Woli Dębińskiej. Gmina Dębno w pełni korzysta ze środków otrzymanych w ramach rządowych funduszy i modernizuje infrastrukturę drogową. Wszystko z myślą o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził gminę Dębno w powiecie brzeskim, gdzie wizytował ukończone inwestycje oraz te, które są w trakcie realizacji.

Droga „Hektary 1” w nowej odsłonie

W ramach naboru do tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gmina Dębno uzyskała środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250275K w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Dębno”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 525 774,02 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z RFRD w kwocie 1 684 648 zł.

W ramach zadania przebudowano jezdnię i pobocza drogi oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowano i przebudowano sieć teletechniczną i elektryczną, a także wybudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny. W koszty wliczony był również dozór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Jak widać Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przynosi dziś zamierzone efekty. Ta droga, choć nie najdłuższa, jest ważna z punktu widzenia lokalnej społeczności. Właśnie to jest zrównoważony rozwój. Wspieranie nie tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale również naszych małych Ojczyzn. Dzięki wsparciu z RFRD, dojazd do znajdującego się przy wyremontowanej drodze centrum medycznego będzie bezpieczny i komfortowy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera lokalne inwestycje, aby wszyscy mogli żyć na zbliżonym poziomie. Dzięki RFRD do małopolskich samorządów, uwzględniając środki na rok 2022, trafiło już 1 018 43 326,16 zł, w tym prawie 15,5 mln zł na przejścia dla pieszych. Ten program to realna pomoc dla samorządów, które chcą realizować inwestycje ważne dla Mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowy most w Woli Dębińskiej

Gmina Dębno od maja tego roku jest też w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona”. Na przebudowę zniszczonego mostu na potoku Niedźwiedź samorząd uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I dofinansowanie w wysokości 4 900 000 zł.

Most stanowił połączenie ze strefą przemysłową, budowanym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zakładem Usług Komunalnych, Urzędem Gminy Dębno, placówkami oświaty i z drogą powiatową. Wymagał jednak przebudowy ze względu na jego słaby stan techniczny. Dlatego inwestycja obejmuje rozbiórkę starego i budowę nowego mostu wraz z remontem przyległej do niego drogi. To część prac, które zostały lub zostaną wykonane podczas realizacji tej inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wykonane będą także przebudowa istniejącej sieci energetycznej, przełożenie sieci teletechnicznej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Stan techniczny mostu stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego obiektu mostowego. Przedsięwzięcie służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Most jako inwestycja infrastrukturalna ogólnodostępna będzie służyć ogółowi społeczności poprzez ułatwienie komunikacji pomiędzy dwoma częściami miejscowości – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Łączna wartość inwestycji została oszacowana na 4 964 804,64 zł. Odbiór pierwszego etapu odbył się 4 listopada 2022 r., natomiast zakończenie prac planowane jest na 30 kwietnia 2023 r.

Powiat brzeski oraz gminy z tego powiatu tylko w ramach rozstrzygnięcia I naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Małopolski otrzymały łącznie prawie 59 mln złotych. Dzięki tym środkom zostanie lub zostało zrealizowanych 11 inwestycji.

Rządowe fundusze spełniają marzenia

Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa samorządy z całej Polski realizują ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe.

W 2022 roku rząd przeznaczył 2,73 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Do Małopolski trafiła pula prawie 203 mln zł na realizację 180 zadań, co da prawie 272 km zmodernizowanych dróg. Łącznie z zadaniami z listy rezerwowej to prawie 231 zadań przekładających się na prawie 282 km wyremontowanych odcinków.

W ramach rozstrzygnięcia II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do małopolskim samorządom przypadło prawie 2,55 mld zł. Dzięki tym środkom w naszym województwie zostanie zrealizowanych 387 projektów.

– Konsekwentnie dążymy do poprawy bezpieczeństwa, jakości i komfortu podróży po drogach Małopolski. Dzięki ogromnemu wsparciu rządowemu takie inwestycje drogowe jak w gminie Dębno mają szansę na realizację – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

źródło:muw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.