25 maja 2024
Aktualności

Władze Małopolski obradowały w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska była kolejnym przystankiem na mapie wyjazdowych posiedzeń Zarządu Województwa Małopolskiego. Podczas obrad samorządowcy podsumowali dotychczasowe inwestycje, które zostały zrealizowane na tym terenie między innymi dzięki funduszom europejskim. Rozmawiali także o wyzwaniach oraz o kierunkach, które należy obrać, by ziemia dąbrowska w dalszym ciągu prężnie się rozwijała.

Lipcowe obrady, które odbyły się w ramach cyklicznych, wyjazdowych posiedzeń ZWM otworzył marszałek Jacek Krupa, podkreślając, że rozwój każdego zakątka Małopolski jest dla władz samorządu niezwykle ważny.

Podczas naszych wyjazdowych posiedzeń zarządu chcemy odwiedzić każdy powiat, po to ażeby z Wami rozmawiać, wymieniać poglądy i doświadczenia. Chcemy także zaplanować wspólne działania na kolejne lata, tak by w dalszym ciągu prężnie się rozwijać, a co za tym idzie podnosić poziom życia mieszkańców. Doskonale wiemy, że powiaty w naszym województwie są zróżnicowane. Specyfika położenia ziemi dąbrowskiej sprawia, że mieszkańcy borykają się tu z nieco innymi problemami niż w pozostałych częściach województwa. Jesteśmy tu po to, by wspólnie szukać sposobu na ich rozwiązanie – mówił podczas otwarcia obrad marszałek województwa Jacek Krupa.

Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował zarządowi województwa za wsparcie w realizacji kilku kluczowych projektów, dzięki którym z roku na rok poziom życia mieszkańców zdecydowanie się podnosi.

 – Wsparcie, jakie otrzymaliśmy na działalność Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie jest niewyobrażalne. Dziś kształcimy tu naszą młodzież, których umiejętności i kompetencje są pożądane na rynku pracy. Przy tej okazji, nie sposób nie wspomnieć o dąbrowskim szpitalu. Dzięki środkom, jakie otrzymaliśmy, mieszkańcy mogą być leczeni na najwyższym poziomie. Z kolei jeśli chodzi o inwestycje drogowe, chce się pochwalić, że już teraz mamy za sobą remont 270 km dróg powiatowych. Dziękuję za tę pomoc całemu zarządowi województwa – mówił starosta Tadeusz Kwiatkowski. 

Marszałek podsumował najważniejsze inwestycje, które w ostatnich latach zrealizował samorząd województwa małopolskiego. Jak podkreślił, nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie finansowe płynące z Unii Europejskiej.

– Dzięki dotacjom unijnym każdego dnia obserwujemy, jak zmienia się nasze najbliższe otoczenie, jak prężnie rozwija się region, a mieszkańcy mają tu szansę na dobrą pracę i realizację swoich marzeń. To właśnie z myślą o nich modernizujemy drogi, budujemy kolejne obwodnice miast, a także nowoczesne ścieżki rowerowe. Inwestujemy i rozwijamy infrastrukturę kolejową. Mamy już 3 linie SKA i 40 nowoczesnych pociągów, które przewiozły do tej pory aż 15 mln pasażerów. Zakupiliśmy też 350 nowoczesnych autobusów, a do tego budujemy węzły przesiadkowe i parkingi Park&Ride. Dzięki tym działaniom integrujemy transport publiczny w całym regionie, a mieszkańcy mogą swobodnie i komfortowo podróżować – mówił marszałek Jacek Krupa.

Podczas obrad marszałek przybliżył informacje na temat nowatorskiego projektu Małopolski Tele-Anioł, który dedykowany jest osobom starszym i niesamodzielnym. Wspomniał, że nawet 10 tys. potrzebujących zostanie objętych opieką. Zgłoszone do projektu osoby dostaną za darmo specjalną opaskę, dzięki której w razie potrzeby będą mogły szybko skontaktować się z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc.

Marszałek poruszył również temat linii kolejowej na ziemi dąbrowskiej. Wspomniał, że inwestycje te z założenia są deficytowe. Dodał, że to ważny dla mieszkańców temat i nie przekreśla go. Zanim jednak zarząd podejmie jakiekolwiek działania, potrzebne są szczegółowe analizy, potwierdzające zasadność ponoszenia ogromnych kosztów związanych z uruchomianiem linii, a potem z jej funkcjonowaniem.

Szczegółową analizę powiatu dąbrowskiego przedstawił wicemarszałek Stanisław Sorys. Już na początku zauważył, że bezrobocie w tej części regionu jest dosyć wysokie, jak podkreślił, spowodowane jest to specyfiką położenia oraz rolniczym charakterem powiatu. Dodał jednak, że te niechlubne statystyki powinny się, dzięki podjętym działaniom, zmieniać.

W ostatnich 7 latach zaobserwowaliśmy wzrost aż o 14 proc. podmiotów gospodarczych na terenie powiatu dąbrowskiego. Na koniec 2017 roku, nie wliczając indywidualnych gospodarstw rolnych, było tu zarejestrowanych 3,3 tys. firm. Rozwój tych przedsiębiorstw daje realną szansę na zwiększenie popytu na pracowników, a co za tym idzie obniżenie stopy bezrobocia – mówił wicemarszałek Sorys.

Podczas swojej prezentacji omówił wybrane projekty, które zostały zrealizowane na terenie powiatu, właśnie dzięki funduszom europejskim. Dodał, że: – Powiat dąbrowski od lat z sukcesami korzysta ze środków unijnych, a inwestycje, które dzięki nim są realizowane napędzają rozwój gospodarczy.

W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) po dofinansowanie sięgnęło 9 beneficjentów z ziemi dąbrowskiej, realizując przy tym 118 ważnych dla mieszkańców projektów, opiewających na kwotę niemal 227 mln zł (dofinansowanie z UE stanowiło 138,5 mln zł). Dzięki tym środkom powstał m.in.: gazociąg Podgórska Wola – Tworzeń. Wartość tej inwestycji opiewała na kwotę 70,8 mln zł, z czego dotacja unijna stanowiła 34,3 mln zł. Innym ważnym przedsięwzięciem, przeprowadzonym na tym terenie, była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka. Projekt, o wartości 7,5 mln zł, otrzymał wsparcie z RPO w wysokości 6,3 mln zł.

Wicemarszałek wspomniał też o innych kluczowych dla mieszkańców inwestycjach m.in. o budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, a także o budowie mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa. Podsumował też inwestycje związane z budową Wiślanej Trasy Rowerowej na odcinku Drwinia – Szczucin. Wspomniał też o znajdujących się przy WTR pięciu MOR-ach – czyli miejscach obsługi rowerzystów.

Podczas obrad marszałek Sorys zauważył, że powiat dąbrowski pozytywnie odpowiedział na apel województwa w walce o czyste powietrze – angażując się w realizację projektu LIFE. Dwóch ekodoradców zorganizowało w sumie 13 spotkań dla 735 mieszkańców. Udzielili ponad 5 tys. porad w zakresie m.in. wymiany źródeł ciepła oraz przeprowadzili 132 badania termowizyjne. Zorganizowali też spotkania w szkołach i przedszkolach, podczas których edukowali najmłodszych w zakresie dbałości o czystość powietrza i środowiska. Ponadto przygotowali 10 wniosków o dofinansowanie na łączną pulę ponad 10 mln zł.

Wspomniał także o oczyszczaczach powietrza, które już wkrótce trafią do 33 placówek – przedszkoli, żłobków czy klubów malucha na terenie całego powiatu. Otrzymają je: Dąbrowa Tarnowska (11 szt.), Szczucin (9szt.), Olesno (6szt.), Mędrzechów i Radgoszcz (po 3 szt.) oraz Gręboszów (1 szt).

Warto dodać, że ziemia dąbrowska otrzymała również spore wsparcie w obszarze kultury. Dofinansowano 41 projektów na kwotę niemal 490 tys. zł. Dzięki tym środkom zrealizowano tu konkursy: Mecenat Małopolski, Kapliczki Małopolski czy Ochrona zabytków Małopolski. Wsparto także zadania z zakresu sportu, edukacji i turystyki. Na Małopolską Chmurę Edukacyjną przeznaczono 2,73 mln zł, z kolei na projekt Małopolskie boiska przyznano wsparcie w wysokości 194 tys. zł.

W kolejnej części wydarzenia Janusz Sepioł – pełnomocnik zarządu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, prezentował dąbrowskim samorządowcom założenia nowej strategii rozwoju województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.