19 czerwca 2024
AktualnościFotoreportaże

XLIII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego [FOTOREPORTAŻ]

Pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok czy utworzenie Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie – to tylko wybrane tematy, którymi zajęli się małopolscy radni podczas listopadowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Listopadowa sesja sejmiku rozpoczęła się nietypowo. Z okazji zbliżającej się barbórki, przypadającej 4 grudnia, orkiestra górnicza z Zakładu Górniczego Janina z Libiąża odegrała wyjątkowy koncert, otwierając tym samym XLIII sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego. „Janina” jest drugą obok Brzeszcz kopalnią położoną na terenie Małopolski. W sesji wzięli również udział uczniowie ze szkoły podstawowej z subregionu sądeckiego.

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2018 rok

Tuż  po uroczystym otwarciu sesji przystąpiono do pierwszego czytania uchwały budżetowej na 2018 rok. Główne założenia projektu przedstawił marszałek Jacek Krupa. Jednak to dopiero początek całej procedury przyjęcia planu wydatków i dochodów Małopolski na 2018 rok. Teraz przez dwa tygodnie radni będą dokładnie analizować jego treść i wnosić ewentualne poprawki. 28 grudnia odbędzie się sesja budżetowa.

Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które rozwijają region i służą mieszkańcom. To budowa i remonty dróg, modernizacje w szpitalach, innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne. Większość z tych projektów jest realizowana przy dużym wsparciu środków unijnych, dzięki którym gospodarka i pozycja naszego regionu tak zdecydowanie się umacnia – mówił marszałek Jacek Krupa.

Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1 602 mln zł i wydatków w wysokości 1 662,1 mln zł. Dobre zbilansowanie tegorocznego budżetu widać świetnie po znacznym – w porównaniu do zeszłego roku – zmniejszeniu się deficytu.

Małopolska silna społeczeństwem obywatelskim

Podczas ostatniej sesji radni podali kierunki współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny 2018 rok oraz podczas drugiego czytania przedstawili szczegółowy plan działań w tym obszarze w latach 2018-2020.

Na terenie Małopolski jest zarejestrowanych 12 tys. organizacji pozarządowych, z czego aktywnie działa blisko 10 tys. W pierwszej trójce najbardziej popularnych obszarów, w których małopolskie NGO-sy prowadzą swoją działalność to sport, turystyka, rekreacja, hobby, następnie ratownictwo i bezpieczeństwo oraz kultura, sztuka i tradycja.

Społeczeństwo gotowe do współpracy, otwarte na nowe perspektywy, zaangażowane w rozwój i działające na rzecz swojego regionu stanowi największy potencjał tkwiący w lokalnych społecznościach. Dlatego ważne jest, by zwiększyć zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz rozwijać społeczeństwo obywatelskie – mówił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

Aktywizacja mieszkańców możliwa jest dzięki otwartym konkursom dedykowanym małopolskim instytucjom i organizacjom, które w swojej działalności wspierają m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, przeciwdziałają uzależnieniom społecznym, wspierają i upowszechniają kulturę fizyczną, jak również te, które działają na rzecz nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego czy wychowania. Warto tu wspomnieć chociażby o regionalnym programie stypendialnym wspierających uczniów zdolnych i studentów z naszego regionu czy o „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.