ZSP w Brniu liderem projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Brniu może poszczycić się długoletnim, bez wątpienia wyróżniającym się udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zrealizowane liczne działania służące podniesieniu bezpieczeństwa w tej placówce oraz wokół niej tak pod względem organizacyjnym, profilaktycznym jak i technicznym, a także w zakresie infrastruktury zostały nagrodzone tytułem lidera projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W środę, 1 marca 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oficjalnie wręczono ten zaszczytny certyfikat.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu reprezentowali: dyrektor szkoły Jarosław Boryczka, koordynatorki projektu: Agata Dziedzic – Stolińska nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Joanna Janus pedagog szkolony, a także uczennice.

Spotkanie rozpoczął starosta Tadeusz Kwiatkowski, który powitał wszystkich zgromadzonych, jednocześnie wyrażając zadowolenie z okoliczności spotkania. Podkreślił, że tytuł lidera projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dla breńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych to zwieńczenie wieloletniego, aktywnego udziału w projekcie. Gospodarz powiatu podziękował także wszystkim tym, którzy wspólnie realizowali szereg działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w tej placówce oświatowej oraz wokół niej.

Głos zabrał również insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji, który przede wszystkim pogratulował uzyskania tego wyróżnienia, ciesząc się, że dobra współpraca i starania zaowocowały zwiększeniem bezpieczeństwa. Następnie wraz ze starostą Tadeuszem Kwiatkowskim, wręczyli dyrektorowi ZSP w Brniu wyróżnienie przyznane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

W imieniu całej społeczności szkoły pragnę podziękować partnerom za dotychczasową współpracę w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa. Wspólnie zdobyliśmy tytuł lidera projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Dzięki Państwa profesjonalizmowi, przychylności oraz otwartości w dzieleniu się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie promowania działań służących podniesieniu bezpieczeństwa naszej placówki, możemy się poszczycić jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie dąbrowski tytułem lidera projektu – mówi dyrektor Jarosław Boryczka.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu uczestniczy w Projekcie od 2008 roku. Nieprzerwanie od tego czasu szkoła realizowała szereg działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w placówce oraz wokół niej, we współpracy z Partnerami Projektu.

Uzyskanie przez szkołę tytułu Lidera Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przebiegało wieloetapowo. Pierwszy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo ZSP w Brniu uzyskał w 2009 roku. Ważność certyfikatu wynosiła 2 lata. Po tym okresie szkoła podejmując kolejne działania, angażując do współpracy nowych oraz obecnych Partnerów Projektu, uzyskała prolongatę Certyfikatu na kolejne 5 lat.

Kolejnym etapem było uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Aby móc ubiegać się o ten certyfikat, szkoła przygotowała dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć w postaci: sprawozdania z realizacji Zintegrowanego Planu Działania za rok 2015/2016, Zintegrowanego Planu Działania na rok szkolny 2016/2017 oraz sposobu realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa. Certyfikat Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo nie oznacza dla szkoły finalizacji podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Obliguje szkołę do kontynuowania działań zmierzających do podtrzymania obecnej sytuacji odpowiadającej za poziom bezpieczeństwa w placówce, a także do podejmowania nowych zadań we współpracy z Partnerami. Otrzymane wyróżnienie jest nieograniczone czasowo. Wymaga ciągłego, bieżącego monitorowania wspólnych założeń i jest oceniane rokrocznie przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.