31 maja 2024
Aktualności

Żużel w zapaści. Apel o wsparcie do prezydenta

Władze żużlowej Unii Tarnów wystosowały apel do prezydenta miasta Tarnowa Romana Ciepieli w związku z fatalną sytuacją a jakiej znajduje się dwukrotny mistrz Polski. Zarządzający żużlową Unią mówią wprost, że bez wsparcia start w kolejnym sezonie rozgrywek będzie niemożliwy. 

 

Poniżej pełna treść wystosowanego listu:

 

Szanowny Panie Prezydencie,                                            

W imieniu właścicieli, Rady Nadzorczej UNII TARNÓW Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej jak i wielopokoleniowego środowiska sympatyków czarnego sportu w naszym mieście pragnę zwrócić się do Pana Prezydenta z apelem o aktywne włączenie się w promocję miasta Tarnowa poprzez wparcie finansowe naszego klubu, jakże niezbędne do organizacji zawodów żużlowych oraz przystąpienia naszej drużyny do tegorocznych rozgrywek ligowych. Pragniemy podkreślić, że bez tego wsparcia start w kolejnym sezonie rozgrywek będzie niemożliwy. Jesteśmy pewni, że przy osobistym zaangażowaniu oraz okazanej przychylności i dobrej woli Szanowny Pan Prezydent znajdzie szybko odpowiednie rozwiązania, aby takiego wsparcia udzielić.

 Pragniemy podkreślić, że spółka żużlowa z pomocą jej nieocenionych sponsorów: mecenasów jak Grupa Azoty oraz grona sponsorów od wielu lat realizuje misję zapewniania mieszkańcom Tarnowa rozrywki poprzez organizację trzymających w napięciu widowisk sportowych. Misję, gdyż jako właściciele nie tylko realizujemy tę działalność na zasadach Non Profit, co określone jest w statucie spółki, ale również angażujemy corocznie własne, niemałe środki finansowe. Na organizowane przez nas zawody przybywa każdorazowo do kilku tysięcy kibiców. W ich czasie organizujemy nie tylko trzymające w napięciu widowisko sportowe, ale i atrakcje towarzyszące: darmowe zjeżdżalnie dla dzieci, różne pokazy, konkursy i zabawy. Robimy to wszystko po to, aby sprawiać radość mieszkańcom oraz promować naszych mecenasów – sponsorów oraz nasze miasto na arenie ogólnopolskiej. Miasto, które poprzez osobę Pana Prezydenta pragniemy zachęcić do aktywnego włączenia się do tej promocji, gdyż takie zaangażowanie powinno być wpisane w podstawowe cele inwestycji rozwojowych w kapitał ludzki, którym niewątpliwie są jego mieszkańcy.

Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna jest klubem reprezentującym jedną z najbardziej atrakcyjnych widowiskowo dyscyplin sportowych. Historia naszego klubu sięga lat 50-tych i jest nierozerwalnie związana z miastem Tarnów. To obecnie jedyny działający klub żużlowy w Małopolsce. Podczas wielu lat działalności nasze barwy reprezentowało wielu znakomitych zawodników, którzy wspominani są do dzisiejszego dnia. Świętowaliśmy wiele sukcesów, do których pragniemy wkrótce nawiązać. Przez te dziesiątki lat wiele pokoleń kibiców odwiedzało Stadion Miejski w Mościcach kibicując żużlowcom naszego klubu. Śmiało można powiedzieć, że Tarnów żyje żużlem. Tarnów, czyli kilka pokoleń jego mieszkańców.

Pragniemy zwrócić uwagę, że już sama nazwa drużyny ma wymierną wartość marketingową. W większości ofert promocyjnych klubów drugoligowych wyceniana jest na 150 000 złotych. Mam nadzieję, że Pan, jako gospodarz miasta aspirującego do bycia metropolią dostrzeże potrzebę wpierania finansowo naszej dyscypliny oraz dalszego promowania go poprzez żużel, z którym nasze miasto jest kojarzone i łączone od lat.  Potrzebę taką dostrzegają już od wielu lat włodarze innych miast, w których działają kluby żużlowe startujące w rozgrywkach na różnym szczeblu, w tym drugiej ligi żużlowej. Miasta niejednokrotnie o wiele mniejsze od Tarnowa, borykające się z podobnymi, bądź znacznie większymi problemami deficytu budżetowego.

Warto wskazać ogólnodostępne dane:

Miasto/Gmina Liczba mieszkańców Planowane przychody budżetowe 2023 rok (mln zł) Planowany deficyt budżetowy 2023 rok (%) Zaplanowane wparcie lub dotacje dla sportu żużlowego 2023 rok (tys. zł) Realizowane przez miasto wydatki w infrastrukturę stadionu (2022/2023) (tys. zł)
Gniezno  66 769 338 8 780 900
Opole 126 600 1 159 18 610 b.d.
Rzeszów 197 568 1 668 13 400 1 700
Rawicz 30 000 168 9 60 b.d.
Piła  71 846 360 14 200 1 000
Tarnów 105 000 846 12 0 0

 

Analizując powyższe dane nietrudno odnieść wrażenie, że nasza dyscyplina jest pomijana przy dzieleniu środków przeznaczanych na wspieranie sportu w naszym mieście. Środków, które względem przychodów budżetowych miast są jednymi z najniższych w naszym kraju.

Na dowód tego musimy wspomnieć o ogłoszonym Pańskim Zarządzeniu Nr 25/2023 z dnia 20 stycznia – otwartym konkursie ofert wartym 970 000 zł na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2023 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku. Już w samym zapisie § 1 pkt.4, w którym określono minimalną ilość uczestników w danym podmiocie na liczbę trzydziestu z założenia wykluczono nasz klub. W jakimkolwiek klubie żużlowym w Polsce trudno znaleźć aż 30-stu młodych adeptów. Sport żużlowy nie jest lekkoatletycznym lub drużynowym sportem masowym. Jednakże każdorazowo na rozgrywane zawody żużlowe przyciąga tłumy.

Kolejną formą wsparcia dla naszego Klubu, o które zresztą od lat zabiegamy jest realizacja przez nas promocji dla miejskich spółek oferowanych przez nie produktów jak ciepło systemowe czy usług oferowanych przez Tarnowskie Wodociągi. Jesteśmy gotowi realizować tymże spółkom usługę promocji i reklamy na zasadach barterowych. Niestety podczas wielokrotnie prowadzonych rozmów zarządy tychże spółek nie wyrażały takiego zainteresowania. Tego typu wzajemna współpraca pozwoliłaby znacząco zbilansować koszty związane z utrzymaniem stadionu miejskiego, który zresztą lata świetności ma już dawno za sobą. Podnosząc aspekt przywołanych spółek miejskich wskazujemy celowo na alternatywne i możliwe w tym trudnym okresie gospodarczym formy wsparcia naszego klubu. Niestety w obecnej chwili jest wręcz przeciwnie. To spółki miejskie takie jak MPEC, prowadzą działalność zarobkową na klubie żużlowym, kupując energię cieplną dostarczaną na stadion z Grupy Azoty i sprzedając nam ją ze znaczącą marżą. Jest to sytuacja trudna do zrozumienia i obrony szczególnie przy prowadzonej przez nas oszczędnej działalności w formule Non Profit. Działalności, którą powinien realizować dla swojej społeczności magistrat. Warto wskazać, że dla ograniczenia kosztów związanych z ogrzewaniem przestarzałej infrastruktury stadionu zmniejszyliśmy obszar ogrzewanych pomieszczeń. Wszelka działalność obu klubów – piłkarskiego i żużlowego została na okres zimowy 2022/2023 zredukowana do 200m2 powierzchni.  Ograniczyliśmy zużycie energii cieplnej o 70 %, a ciepłej wody o 90%. Niestety przy podwyżce stawek o 220%! jaką zafundowała nam miejska spółka MPEC, wartości rachunków za energię cieplną nie zmniejszyły się prawie wcale.

Kolejną namacalną formą wsparcia, jaką może rozważyć Pan Prezydent będzie zwolnienie nas, poprzez odpowiednie aneksy umowy najmu z konieczności ponoszenia opłat za wieczystą dzierżawę terenu stadionu. Stadionu, który nie jest własnością spółki żużlowej, a Gminy Miasta Tarnowa. Stadionu, na którym działalność sportową prowadzą od wielu lat dwie sekcje (obecnie dwa kluby) piłkarska oraz żużlowa. Wedle obecnego stanu rzeczy każdorazowo musimy wnioskować o umorzenie takich opłat na zasadzie pomocy de minimis. Pragniemy przy tym podziękować, że takie umorzenia następują, choć niestety jedynie w części należności. Alternatywnie zwracamy uwagę na możliwość zmiany formy najmu stadionu na najem okazjonalny (jedynie na prowadzone przez nas treningi, sparingi czy mecze). Najmu na podobnych warunkach kosztowych, jakie ponosi np. drużyna siatkarek w TOSiR. Taka praktyka odbywa się z powodzeniem w kilku innych ośrodkach żużlowych. Oczywiście wiązałoby się to z pewną reorganizacją naszych zadań oraz zmianą stałej siedziby pracowników etatowych. Obecnie wynajmowanie pomieszczeń biurowych klubu z uwagi na przestarzałą i energochłonną infrastrukturę jest rynkowo nieopłacalne.

Kolejnym niezbędnym i pilnym aspektem do poruszenia jest fakt prowadzonej obecnie inwestycji wokół stadionu związanej z przebudową stadionu lekkoatletycznego oraz budową parkingu przy stadionie żużlowym. Musimy przy tym wskazać, że pod inwestycje budowy parkingu została nam odebrana poprzez wydzielenie z umowy znacząca powierzchnia użytkowa terenu. Powierzchnia, którą przygotowaliśmy własnymi kosztami pod organizację parkingu VIP oraz mini toru żużlowego. Nakłady inwestycyjne, które ponieśliśmy sięgały dziesiątek tysięcy złotych. Obecnie musimy na nowo wykonać już w innej części stadionu utwardzenie terenu, ogrodzenie oraz szlaki komunikacyjne pod parking VIP dedykowany dla sponsorów klubu. Sponsorów, bez których przy braku wsparcia Miasta nie byłoby już dyscypliny żużlowej w naszym mieście. Sam koszt tej inwestycji wynosić będzie ponad 50 000 zł.

Pragniemy zwrócić również uwagę, że ze względu na prowadzone inwestycje nie zostało odtworzone ogrodzenie stadionu niezbędne do organizacji imprez masowych. Proszę zatem o pilną interwencję w tej sprawie, gdyż już za dwa tygodnie planujemy rozegranie pierwszych sparingów, a za miesiąc pierwszych zawodów ligowych – derbów z drużyną z Rzeszowa.

Szanowny Panie Prezydencie, przyszłość sportu żużlowego w Tarnowie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niezmiernie trudnym, bądź niemożliwym jest nam pozyskiwanie lub utrzymaniem wsparcia sponsorów dla prowadzenia rozgrywek w momencie, kiedy miasto Tarnów, miasto, którego jest Pan najważniejszym przedstawicielem nie daje jasnego sygnału, że sport żużlowy jest mu bliski, tak bliski jak jego mieszkańcom. Mam nadzieję, że powyższe argumenty wskazały Panu odpowiednie kierunki i rozwiązania. Rozwiązania, dzięki którym kolejne pokolenia Tarnowian będą mogły nadal się cieszyć widowiskami żużlowymi.  Uprzejmie proszę o pilne podjęcie działań i odpowiedź.

 

Z poważaniem
Rada Nadzorcza Klubu
Daniel Bałut – p.o. Prezesa
Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.