18 maja 2024
Aktualności

Drogi w Olszynach i Bobrownikach Małych do remontu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wsparciem zostały objęte również samorządy z regionu tarnowskiego. 

 

– Trudno zliczyć, która to już transza promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym roku. Te liczne promesy dowodzą, że nasz piękny region jest zarazem szczególnie narażony na anomalie pogodowe, które w kilka minut mogą wyrządzić duże szkody. W wielu przypadkach odbudowa zniszczonych dróg byłaby niemożliwa bez dodatkowych środków przekazanych przez MSWiA. Ciągle są w tym względzie potrzeby – jest więc rządowe wsparcie – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W tej transzy promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymało w sumie 6 jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki środkom o łącznej wysokości 1 828 000,00 zł dofinansowana zostanie realizacja 7 zadań z zakresu remontu dróg gminnych i drogi powiatowej.

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski otrzymała 88 tys. zł. na remont drogi ,,Olszyny-Wieś(w kierunku p. Sowy) w miejscowości Olszyny.  Z kolei  Powiat Tarnowski dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości 777 tys. zł wyremontuje drogę w  gminie Radłów  Niwka – Bobrowniki Małe (w miejscowości Bobrowniki Małe).

 

 

 

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.