Gmina Borzęcin: Zakończono projekt ,,Aktywny Senior”

Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie kończy działania w ramach projektu „Aktywny Senior”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu miała na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku – emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną, fizyczną, kulturalną oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami z dwóch powiatów województwa małopolskiego – tarnowskiego i brzeskiego

Jak mówi prezes Fundacji Anna Kwaśniak: – Projekt zakładał realizację takich działań jak: zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów integracyjnych na baseny termalne do Solca Zdroju połączonych z gimnastyką – Agua- Aerobik, wyjazd integracyjny do Krynicy Zdrój – połączony ze zwiedzaniem miasta, zorganizowanie warsztatów integracyjnych „Pasje i zainteresowania” – nauka sztucznych kompozycji kwiatowych na różne okazje, sztuka tworzenia bukietów zielnych, zorganizowanie lokalnego seminarium informującego o prawach i przywilejach wynikających z wieku a także dwa wyjazdy do kina.

Nadrzędnym celem realizacji zadania było sprawienie, aby uczestnicy projektu – osoby starsze- emeryci i renciści nie czuli się wykluczeni społecznie. Zawsze jest to możliwe poprzez zmianę stylu życia osób starszych, aktywne spędzanie wolnego czasu, oraz ich udział w życiu społecznym. Realizowane w ramach projektu „Aktywny Senior” działania, cieszyły się dużym zainteresowaniem a także sprawiły, że uczestnicy projektu w jakimś stopniu mogli poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, co w konsekwencji przełoży się z pewnością na korzyści dla swoich lokalnych społeczności.

Nie łatwo będzie zapewne uczestnikom pożegnać się ze zwyczajem wspólnych eskapad i spotkań ponieważ seniorzy przyzwyczaili się do podejmowania aktywności, których na co dzień brakuje a także mieli motywację do działań, wiedząc że czekają ich kolejne wyzwania – dodaje prezes Kwaśniak.

Projekt realizowany był od czerwca do października br. Uczestniczyło w nim 50- seniorów w z powiatu brzeskiego i tarnowskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *