Grupa Azoty zbudowała finansowanie dla wieloletniego programu inwestycyjnego

Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.

– Odbieramy tę decyzję konsorcjum banków jako wyraz zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse. – Instytucje finansujące zawsze są wymagającym recenzentem planów i strategii rozwojowych. Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty do roku 2026 jest ambitny, a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Ma zdywersyfikować biznes, unowocześnić go, przesunąć w kierunku wyżej marżowego  oraz zwiększyć odporność na cykle koniunkturalne. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju – dodał.

– Podpisana dziś umowa jest modelowym przykładem współpracy instytucji finansowych, na czele z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, które wspierają przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa zapewnia Grupie Azoty bezpieczeństwo finansowania bieżącej oraz inwestycyjnej działalności w długim okresie. Warto także podkreślić stosunkowo krótki okres przygotowania transakcji, który trwał około 3 miesięcy od rozpoczęcia negocjacji do podpisania dokumentacji. To dowód owocnej, partnerskiej współpracy w gronie doświadczonych
i wyspecjalizowanych partnerów. PKO Bank Polski jako agent konsorcjum i lider sektora bankowego pełni w niej szczególną rolę. Nasza dopasowana oferta bankowa, najwyższej klasy doradcy i bogate doświadczenie pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych transakcji finansowych – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, agenta umowy kredytowej i przedstawiciela konsorcjum banków.

Nowa umowa kredytowa jest odnowieniem i zwiększeniem kwoty kredytu z umowy sprzed 3 lat. Konsorcjum banków, które udzieliły kredytu składa się z PKO Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego.

Podpisana umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty.  25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR.

Plan inwestycyjny

Opublikowana w ubiegłym roku aktualizacja Strategii Grupy do 2020 roku jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym i regulacyjnym. Globalne zmiany w postaci konsolidacji rynku, ukierunkowanie na innowacje są odpowiedzią na oczekiwania klientów i ich zmieniających się potrzeb. Swym zakresem aktualizacja strategii Grupy wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata stając się przy tym podstawą i dokumentem przejściowym do budowy w roku przyszłym nowej długoterminowej strategii w horyzoncie 10 lat. Realizacja kluczowych celów Strategii wymaga m.in. szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego obejmującego wydatki na projekty rozwojowe jak i odtworzeniowe przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego wyznaczonego akceptowalnym poziomem wskaźników zadłużenia.

Plan inwestycyjny Grupy Azoty zakłada realizację inwestycji we wszystkich kluczowych spółkach Grupy. Często projekty realizowane przez Grupę to największe inwestycje w danym mieście, powiecie czy województwie. To uzmysławia już dziś skalę odziaływania Grupy Azoty na polską gospodarkę, przemysł chemiczny a także Polskę lokalną.

Tarnów

W ubiegłym roku Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie instalację granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych z budżetem na poziomie 141 mln zł oraz drugą wytwórnię poliamidów o wartości ponad 300 mln zł. Dzięki rozwojowi mocy produkcyjnych w obszarze tworzyw sztucznych, Grupa Azoty również znacząco poszerzyła swój portfel produktowy tam, gdzie prognozowane są największe wzrosty popytu w tym segmencie m.in. w branży opakowań i folii oraz w compoundingu, czyli tworzywach zmodyfikowanych przy pomocy takich dodatków, jak włókno szklane, barwniki czy dodatki uszlachetniające, poprawiające właściwości tych materiałów. Do końca roku w Tarnowie powstanie także Centrum Badawczo-Rozwojowe (z budżetem budowy 68 mln zł. Głównym założeniem tego projektu jest rozbudowa infrastruktury pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R i koordynacji projektów innowacyjnych. Centrum ma również stanowić zaplecze infrastrukturalne dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych za pośrednictwem uruchomionego w zeszłym roku autorskiego programu akceleracyjnego Idea4Azoty, w którym jedną z form wsparcia jest dofinansowanie pojedynczego projektu nawet do 20 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.