28 maja 2024
Wywiady

Grzegorz Kądzielawski: Tarnów stać na więcej!

Rozmowa z radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz szefem gabinetu Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Zbliżają się obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, znaczenie Tarnowa, który jako pierwszy odzyskał niepodległość powinno być w tym kontekście szczególne. Niedawno radnych Rady Miejskiej zelektryzowała wiadomość, że Tarnów nie znalazł się w programie centralnych obchodów. Dlaczego tak się stało? Czy zawiniły władze miasta? Czy rząd zaangażuje się w tarnowskie obchody?

Cała Polska przygotowuje się do świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Fakt, że Tarnów nie został uwzględniony na tym etapie w Wieloletnim Programie Rządowym „Niepodległa”, na szczęście jeszcze nie przesądza sprawy. Nie chcę już roztrząsać dlaczego tak się stało i kto zawinił. 30 października z inspiracji Piotra Dziży i przy wsparciu radnych miejskich na czele z przewodniczącym dr. Kazimierzem Koprowskim będzie w Tarnowie świętem lokalnym. W naszym mieście realizowany będzie dwuletni program „PIERWSI NIEPODLEGLI”, który zainicjowały organizacje pozarządowe – organizatorzy Festiwalu Niepodległości oraz Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych w Tarnowie. Projekt ma objąć swoim zasięgiem siedem regionalnych i subregionalnych ośrodkach Polski południowo-wschodniej. Wiem również, że honorowi ambasadorowie projektu prof. Włodzimierz Bernacki i premier Jarosław Gowin czynią starania, aby obchodom setnej rocznicy zwycięskiego zrywu niepodległościowego w Tarnowie, nadać rangę wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim. Jestem głęboko przekonany, że tak właśnie się stanie.

Ostatnio sporo ogólnopolskich inicjatyw naukowych ma dzięki Pana zaangażowaniu swoje odzwierciedlenie w Tarnowie i regionie. Najpierw wsparcie dla Uniwersytetu Młodego Odkrywcy i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, teraz w regionie gościł Naukobus.  

Faktycznie Tarnów i region tarnowski to nieliczne miejsca na mapie Polski, które są beneficjentami wszystkich programów uruchomionych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, realizowanej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po wsparciu dla dzieci i seniorów, przyszedł czas na młodzież. W tym miejscu należą się podziękowania dla Pana Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza i Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, za zaproszenie i pomoc w organizacji wizyty w naszym regionie mobilnego centrum nauki. Z uwagi na fakt, że zainteresowanie młodzieży zarówno w Zakliczynie jak i Żabie było gigantyczne, a Naukobus zrobił prawdziwą furorę, myślę że nie będzie to ostatnia wizyta w regionie.

Z pana inspiracji odbyło się w Tarnowie Ogólnopolskie Forum Samorządów Studenckich, z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina. Czy Tarnów może być miastem, w którym rozkwitnie życie i aktywność studencka?

Bardzo cieszę się, że XXIX Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych odbyło się właśnie w Tarnowie. Faktycznie kilka miesięcy temu młodzi samorządowcy z naszej uczelni przyszli do mnie z wizją organizacji w Tarnowie ogólnopolskiego zjazdu. Zawsze staram się, na miarę możliwości, doceniać wartościowe inicjatywy, dlatego zachęciłem młodych przyjaciół do organizacji spotkania oraz zorganizowałem wsparcie, ale największą pracę wykonali sami studenci. Dziś mogę powiedzieć, że był to ich spory sukces. Wielkie podziękowania i gratulacje należą się całemu zespołowi Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów. To dobrze rokuje na przyszłość!

Zjazd samorządów studenckich to nie jedyne duże przedsięwzięcie, które ostatnio miało miejsce w murach PWSZ, a w którym Pan uczestniczył…  

Faktycznie kilka dni temu odbyła się również wspaniała uroczystość promocji pierwszych numerów Tarnowskich Colloquiów Naukowych, czasopisma Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To z kolei spory sukces autorów i redaktorów na czele z pomysłodawcą i redaktorem naczelnym prof. Michałem Nawrockim. Pozwolę sobie powtórzyć za premierem Jarosławem Gowinem, w imieniu którego podczas promocji odczytałem okolicznościowy adres, że wierzę, że z czasem Tarnowskie Colloquia Naukowe staną się rozpoznawalną i prestiżową marką, co naturalnie będzie stanowić niezaprzeczalną korzyść dla polskiej nauki, a naszej PWSZ pozwoli uczynić kolejny krok na drodze rozwoju.

Jako doświadczony samorządowiec, jak ocenia Pan propozycje zmian ustawowych dotyczących kadencyjności w samorządach. Zwłaszcza z mocą wsteczną. To krok w dobrą stronę? Zmiany objęłyby wielu samorządowców, również wywodzących się z PiSu.

Uważam proponowane zmiany generalnie za pozytywne. W samorządach przyda się trochę nowej energii i świeżego spojrzenia. Popieram dwukadencyjność, uważam też, że kadencje samorządów powinny zostać wydłużone do pięciu lat. Co do tzw. „mocy wstecznej” są różne opinie. Właściwym do rozstrzygnięcia tej kwestii będzie Trybunał Konstytucyjny. Jak słusznie Pan Redaktor zauważył, naturalną konsekwencją wprowadzenia zmian już od 2018 roku byłoby brak możliwości startu wielu wartościowych i doświadczonych samorządowców, również z PiSu, jak chociażby Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, ale wierzę głęboko, że osoby tak zasłużone zostaną zagospodarowane we właściwy sposób. Może znajdą się na listach wyborczych do Sejmu?

Głośno ostatnio w Tarnowie o Pana spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. O czym rozmawialiście? Czy był poruszany temat kandydata na prezydenta Tarnowa?

Kilka dni temu faktycznie miałem niebywały zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie odbyło się w wąskim gronie i przebiegało w bardzo miłej atmosferze, o czym świadczy choćby jego długość, a trwało siedem godzin! Proszę wybaczyć, ale nie zwykłem relacjonować publicznie agendy tego typu spotkań. Mogę jedynie powiedzieć, że jednym z wątków poruszonych podczas spotkania była przyszłość Tarnowa. Pan Prezes Kaczyński jest wielkim przyjacielem naszego miasta, co mnie osobiście bardzo cieszy!

A jaki obraz Tarnowa przedstawił Pan Prezesowi Kaczyńskiemu?

Pan Prezes był doskonale zorientowany w sytuacji Tarnowa, co z pewnością jest zasługą posła prof. Władysława Bernackiego, szefa PiS w okręgu tarnowskim. Odnosząc się jednak do obrazu Tarnowa obserwując, jak rozwija się przez ostatnie 25 lat i porównując to z rozwojem innych ościennych ośrodków, trudno nie odnieść wrażenia, że nie do końca nasze miasto wykorzystuje swoje możliwości, a przecież Tarnów stać na więcej!

 

/FOT. Artur Gawle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.