25 lutego 2024
Wywiady

Grzegorz Kozioł: Mamy duże możliwości dzięki pozyskiwanym dotacjom

Z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem rozmawia Michał Gniadek

Jakie inwestycje zrealizował samorząd gminy Tarnów w 2019 roku?

Za nami sporo inwestycji, ale wspomnę o najważniejszych. Kluczowym krokiem dla rozwoju Zgłobic był wykup terenu w centrum miejscowości od rodziny Marszałkowiczów. Od kilkunastu lat był to teren, na którym znajduje się szkoła i ośrodek zdrowia, objęty sporem prawnym, ale ostatecznie udało nam się nabyć ten grunt. Co więcej, jesteśmy w posiadaniu także miejsca gdzie dawniej było boisko piłkarskie. To niezwykle dobra wiadomość dla mieszkańców, gdyż teraz możemy spokojnie projektować rozwój centrum Zgłobic. Nie ma co ukrywać, że przejęcie tych nieruchomości kosztowało dużo, ale jeszcze ważniejsze jest, aby ta miejscowość mogła się rozwijać.

Druga dużą inwestycją, która jest już za nami to oddane do użytku boisko sportowe w Woli Rzędzińskiej. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w regionie. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do innych obiektów kubaturowych, które zrealizowaliśmy, boisko w Woli Rzędzińskiej utrzyma się samo, mówiąc wprost: zarobi na siebie. To bardzo duża korzyść dla samorządu w sytuacji, kiedy finanse są trudniejsze i gminy mają coraz mniej środków na funkcjonowanie. Boisko w Woli Rzędzińskiej wyposażone jest w najnowocześniejszą technologię sztucznej nawierzchni, jest to czwarta generacja. Jest to boisko bezpieczne cało roczne, oświetlone. Spełnia wytyczne Polskiego Związku Piłkarskiego, aby móc na nim organizować zawody piłkarskie na wysokim szczeblu. Wybudowaliśmy również trybuny, zaplecze sanitarne oraz szatnie dla gospodarzy i gości. Ten obiekt wkomponował się idealnie w powstały wcześniej kompleks boisk m.in. do koszykówki i siatkówki. Udało nam się stworzyć ładnie miejsce w Woli Rzędzińskiej w sąsiedztwie przedszkola oraz tamtejszej szkoły podstawowej, które gdy aura pozwala tętni życiem.

Z kolei w Koszycach Wielkich oddaliśmy do użytku szatnie, która służy sportowcom. W Woli Rzędzińskiej powstał drugi żłobek, który w tym roku rozpocznie działalność. Natomiast w Zgłobicach wykonaliśmy remizę i Dom Kultury.

A drogi?

Również w tym aspekcie wiele się działo. Udało nam się pozyskać 3,5 milionów złotych na infrastrukturę drogową. W sumie wydaliśmy na ten cel 7 milionów złotych. Zrealizowaliśmy 7 dużych zadań drogowych. Generalnie we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów pojawiły się nowe nawierzchnie. Wśród dużych zadań inwestycyjnych na pewno trzeba wymienić gruntowną modernizację ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich.

Jakie plany inwestycyjne na ten rok?

W tym roku również gro środków w naszym budżecie przeznaczymy na rozwój drogownictwa. Chcemy zrealizować co najmniej 7 dużych zadań drogowych.  Do tego, podobnie jak w ubiegłym roku, będziemy realizować również modernizację dróg we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Poza tym mamy w planach budowę dwóch nowych obiektów. Pierwszym z nich jest Remiza i Dom Kultury w Łękawce. Drugim jest stołówka i zaplecze przy Szkole Podstawowej w Zawadzie. Dodatkowo chcemy wykonać adaptację poddasza w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze oraz duży i nowoczesny plac zabaw w Błoniu. To są tylko cztery przykłady, ale tych zadań jest oczywiście więcej i podobnie jak z drogami w każdej miejscowości.

Czy w tym roku kończą się jakieś zadania wieloletnie?

Zakończymy przebudowę ulicy Miłej w Zbylitowskiej Górze i ulicę Sportową w Tarnowcu.

Wspomniał Pan o remizie OSP w Zgłobicach. Czy są planowane również w tym roku zakupy i inwestycje?

Rozpoczniemy budowę remizy OSP w Łękawce. Ale na tym nie koniec. Planujemy zakup samochodu dla druhów ze Zgłobic. Koszt nowego wozu bojowego to ok. 800-900 tysięcy złotych. Dodatkowo nadal będziemy wspierać jednostki w zakupie sprzętu i pomagać im w bieżących remontach remiz.

Gmina Tarnów mocno sportem stoi. Skąd na to macie pieniądze? Patrząc na miasto Tarnów to niejednokrotnie samorząd gminny przeznacza większe pieniądze na funkcjonowanie swoich klubów.

Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży jest dla nas priorytetowym zadaniem, gdyż jest to wychowanie młodego pokolenia. Z jednej strony zabezpieczamy oświatę pod względem dydaktyczno-naukowym, ale młodzież musi się rozwijać pod względem sportowym. To jest dla nas wyzwanie. Dlaczego możemy wspierać działalność sportową w tak dużym zakresie? Odpowiedź jest prosta, pozyskujemy bardzo dużo pieniędzy z zewnątrz na nasze inwestycje. W związku z tym nie musimy realizować zadać pokrywając ich koszt w 100% z naszego budżetu. Pieniądze, które nam zostają przekazujemy m.in. właśnie na działalność klubów sportowych. Realizując w gminie duże inwestycje pozyskujemy na nie zewnętrzne wsparcie, dlatego stać nas na dotowanie klubów. Wspieramy wszystkie kluby w naszej gminie, od maleńkiego, działającego przy szkole, gdzie dzieci uczą się gry w szachy, judo, szermierki, po duże kluby piłkarskie.

Poprzedni rok, podobnie jak i wcześniejsze lata, był naszpikowany wieloma wydarzeniami kulturalnymi. Ten rok będzie podobny?

Na pierwszym miejscu pragnę podkreślić, że kultura i wydarzenia kulturalne organizowane w gminie Tarnów korzystają z pieniędzy pochodzących spoza budżetu gminy. Nie ma wydarzenia, na które nie pozyskalibyśmy środków. Od małego festynu po dożynki. Oczywiście stopień dofinansowania jest różny, festyny to około 60% a dożynki 100%. Korzystamy z różnych źródeł, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, pieniędzy ministerialnych i naszych sponsorów, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować.

2020 rok nie będzie inny, gorszy niż poprzednie lata! Chcemy zachować poziom! Proszę pamiętać, że kultura w gminie Tarnów to nie tylko 5-7 dużych koncertów w ciągu roku, ale to przede wszystkim zajęcia dla mieszkańców – dzieci, młodzieży, starszych i seniorów – w domach kultury. Te zajęcia są mocno zróżnicowane – mamy gotowanie dla babci i dziadka, jogę, nauke gry na gitarze, instrumentach dętych, lekcje śpiewu.

Proszę również zwrócić uwagę na nasze duże wydarzenia. Nie organizujemy koncertu dla koncertu. Występ gwiazdy jest jedynie atrakcją, kulminacyjnym punktem całodniowych wydarzeń. Każda impreza ma cel – charytatywny, patriotyczny, krzewienie tradycji i kultury.

Czasem ktoś mówi, że organizujemy za dużo wydarzeń, ale ja uważam, że jest ich za mało! Gdyby było za dużo wówczas nie mielibyśmy na każdej gminnej imprezie tak dużej frekwencji. Dodatkowo stoję na stanowisku, że integracja, wspólna zabawa, biesiadowanie, grillowanie cementuje naszą społeczność lokalną. Nie ma lepszej metody na zacieśnianie więzi międzyludzkich jak wspólne spędzanie wolnego czasu, w miłym otoczeniu, z atrakcjami. Dbanie o ten aspekt to zadanie gminy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom nie tylko gminy Tarnów, ale również z całego regionu, że chętnie przyjmują nasze zaproszenia na wydarzenia i razem możemy pomagać, biesiadować, bawić się i słuchać dobrej muzyki!

Dodatkowo pragnę podkreślić niesamowity potencjał drzemiący w naszych mieszkańcach. Jako samorząd wspieramy oddolne inicjatywy. Zgłaszają się do mnie stowarzyszenia, niezrzeszone grupy mieszkańców, którzy mają świetne pomysły, które chcą realizować. My zawsze jesteśmy na tak!

Skoro mowa o stowarzyszeniach, czy w gminie Tarnów przybyło kół gospodyń wiejskich? Przybywa mieszkańców, którzy w ten sposób chcą się zaangażować w życie lokalnej społeczności?

Oczywiście, że tak! Przybywa kół, przybywa pomysłów i najważniejsze – rośnie liczba członkiń oraz panów, którzy wspomagają nasze dzielne panie. Warto zaznaczyć, że koło gospodyń wiejskich to już nie tylko seniorzy, widzimy dopływ świeżej krwi. Dziś seniorzy bardziej angażują się w działalność klubów seniora, oddając pałeczkę w kołach młodszym.

Dużo osób zapisało się w gminie do klubów seniora?

Blisko pół tysiąca mieszkańców. W każdej miejscowości naszej gminy są kluby. Jako samorząd wspieramy ich działalność, organizujemy wycieczki i wyjazdy. Poprzez kluby seniora pomagamy również tym, którzy nie mogą się bawić, są chorzy i mają wsparcie w domach.

Urzędnicy Urzędu Miasta Tarnowa oraz Urzędu Gminy Tarnów mają zacieśnić współpracę. Jednak prezydent Roman Ciepiela już publicznie zaczął wspominać o rozważeniu pomysłu poszerzenia granic administracyjnych miasta, w domyśle kosztem gminy Tarnów. Do czego rzeczywiście ma doprowadzić Wasza współpraca?

Współpraca – tak, aneksja- nie. Ale po kolei.  Moim nadrzędnym celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców gminy Tarnów. Gmina Tarnów nie może dobrze funkcjonować bez miasta Tarnowa i odwrotnie. Oficjalnie nie otrzymałem żadnego sygnału o powrocie do tematu poszerzenia granic miasta, dlatego nie odnoszę się szerzej do tej kwestii. Dla dobra mieszkańców będziemy współpracować z każdym. W ramach aglomeracji tarnowskiej rozpoczęliśmy rozmowy z miastem. Ona jest pożyteczna dla obu stron. To nie jest tak, że my tylko korzystamy z dobrodziejstw Tarnowa i próbujemy uszczknąć jeszcze więcej. Jesteśmy równorzędnymi partnerami. Podam kilka liczb. Gmina Tarnów dopłaca 3,3 miliony złotych do komunikacji miejskiej, dopłacamy też do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Pałacu Młodzieży w Tarnowie, do dzieci, które są w naszych przedszkolach, a pochodzą z Tarnowa.

Pierwszym efektem rozmów z miastem jest darmowa komunikacja miejska z gminy Tarnów dla dzieci. Kolejnym elementem, który negocjujemy jest wsparcie na inwestycje drogowe i chodnikowe, szczególnie na granicach naszych samorządów. Elementy wspólne powinniśmy remontować razem. Dla przykładu, w Tarnowcu mamy drogę ,,Na młyny”, która przechodzi w ul.  Przemysłową w Tarnowie. Jest tam bardzo wąski odcinek, który wymaga modernizacji. Jako gmina zdeklarowaliśmy się pomóc rozwiązać ten problem, mimo że to zadanie byłoby realizowane już na terenie Tarnowa.

Chcemy współpracować, ale nie ma mowy o żadnym przejęciu, wchłonięciu, czy jak to się pięknie mówi ,,poszerzeniu granic administracyjnych”.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.