13 lipca 2024
Aktualności

Małopolska: 19,6 mln dni absencji chorobowej w 2021 roku

W ubiegłym roku w Małopolsce lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 1,7 mln zwolnień lekarskich, na łączną liczbę niemal 19,6 mln dni absencji chorobowej w pracy. W całym kraju liczba zwolnień sięgnęła 20,5 mln, a przyznano je na 239,9 mln dni.

Zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na 11,7 dnia. Ale jedna osoba może otrzymać kilka zwolnień w ciągu roku. Gdyby podlegający ubezpieczeniu chorobowemu w jednym momencie byli czasowo niezdolni do pracy, to statystycznie przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku ok. 45 proc. tych osób.

Dominującą przyczyną absencji były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. nieobecności. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy dotyczyło choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) i zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia.

W bazie e-ZLA jest jedynie część absencji chorobowej, która wynika z epidemii Covid-19. Powodem jest, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy i podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o kwarantannie i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano w naszym województwie jedynie 39,5 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu COVID-19 (jednostka chorobowa kod U07). W całym kraju tych zwolnień było ponad 528 tysięcy.

Liczba dni absencji chorobowej

Liczba zaświadczeń lekarskich

Liczba dni absencji chorobowej

Liczba zaświadczeń lekarskich

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

ZUS

ZUS

ZUS

ZUS

Oddział w Chrzanowie

4 298 963

4 031 326

369 131

354 337

72 355

69 145

9 563

9 282

Oddział w Krakowie

8 999 923

8 476 838

814 199

786 530

132 328

127 783

18 315

17 925

Oddział w Nowym Sączu

4 936 111

4 058 662

362 249

319 173

53 340

46 555

5 757

5 246

Oddział w Tarnowie

3 687 980

3 019 144

273 025

243 326

51 872

46 780

5 818

5 457

Małopolska

21 922 977

19 585 970

1 818 604

1 703 366

309 895

290 263

39 453

37 910

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.