13 lipca 2024
AktualnościFotoreportażeKultura

Małopolska doceniła tych, którzy dbają o zachowanie dziedzictwa regionalnego [ZDJĘCIA]

 
W tarnowskim Centrum sztuki Mościce uroczyście wręczono nagrody Województwa Małopolskiego będące wyrazem uznania dla działalności i osiągnięć w dziedzinie zachowania dziedzictwa regionalnego: Nagrodę im. Romana Reinfussa oraz Nagrodę im. Władysława Orkana. Symboliczne czeki i gratulacje przekazał laureatom Wojciech Skruch – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce. O tę nagrodę mogli ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności w zakresie m.in.: ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, ochrony dóbr materialnej i niematerialnej kultury lokalnej i upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego.

Laureatem I Nagrody w wysokości 10 tys. zł w tej edycji konkursu została dr Katarzyna Ceklarz – etnolog, od dziesięciu lat wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku starszego wykładowcy – kierunek: Turystyka i Rekreacja oraz na studiach podyplomowych Kultura i tradycja Podtatrza. Katarzyna Ceklarz prowadzi zajęcia kulturowe związane z regionami Małopolski, w ramach których przybliża i upowszechnia wiedzę o wartości i znaczeniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jest autorką licznych książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych w dziedzinie etnografii, w tym kultury duchowej regionów. Wyreżyserowała serię filmów dokumentalnych w tej dziedzinie. Organizuje i uczestniczy w konferencjach naukowych i seminariach w Polsce i za granicą.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie równorzędne II Nagrody w wysokości 5 tys. zł. Otrzymali je Zdzisław Uchto – badacz, dokumentalista i miłośnik historii Uniejowa oraz Mirosław Płonka – historyk i regionalista, miłośnik dziedzictwa Stryszowa, badacz historii zabytkowego dworu w Dąbrówce.

Zdzisław Uchto znaczną część swego życia poświęcił poznawaniu, amatorskim badaniom i dokumentowaniu przeszłości rodzinnej okolicy – Uniejowa. Zgromadził liczne pamiątki kultury ludowej: narzędzia, maszyny, wyposażenie domów, stroje, a także stare dokumenty. Wiele lat zabiegał o remont zabytkowego kościoła w Uniejowie, co przyniosło skutek w 2017 roku. Obecnie prowadzi inwentaryzację cmentarza parafialnego. Efektem kilkudziesięciu lat jego pracy jest powstanie Mini Skansenu „Chutor Walek”.

Mirosław Płonka to pasjonat dziedzictwa lokalnego Stryszowa, który prowadzi badania historyczne zabytkowego dworu w Dąbrówce oraz cyklicznie przybliża odbiorcom jego historię. Jest autorem artykułów naukowych przedstawiających nieznane fakty z historii Stryszowa m.in. podczas II wojny światowej. W Muzeum Dwór w Stryszowie prowadzi wykłady poświęcone historii dworu oraz jego mieszkańców. Opracował historię stryszowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przywraca do życia dawne tradycje lokalne. Koordynuje Festiwal Święta Ogrodów w Stryszowie, jest też pomysłodawcą projektu pt. „Stryszów zawsze ładny”. Od kilkunastu lat prowadzi amatorski Teatr Młodych im. Rudolfa Warzechy.

Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Radzik i Patryk Rutkowski.

Andrzej Radzik od wielu lat prowadzi działalność artystyczną. Współpracował z Domem Kultury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, był kierownikiem artystycznym i muzycznym oraz dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”. Był ponadto kierownikiem muzycznym i dyrygentem orkiestry kameralnej oraz kierownikiem muzycznym i aranżerem zespołu muzyczno-wokalnego „Czarne Jaskółki”. Pełnił funkcję kierownika działu artystycznego i organizacji imprez Mościckiej Fundacji Kultury. Pomysłodawca koncertów edukacyjnych, które prowadził jako dyrygent i prelegent dla młodzieży z tarnowskich szkół. Promował Tarnów oraz Małopolskę na koncertach w Polsce oraz podczas licznych zagranicznych tras koncertowych.

Patryk Rutkowski od lat jest związany z tańcem i tradycyjną kulturą ludową. Był związany m.in. z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Lachy”, współpracował przy Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Tancerz solista w Zespole Pieśni i Tańca im. Wiesława Białowąsa „Krakus”, później choreograf ZPiT „Mały Krakus”. Specjalizuje się w regionie Lachów Sądeckich. Pełni funkcję jurora wielu przeglądów folklorystycznych oraz konsultanta zespołów ludowych w kraju i za granicą. Od 2009 roku choreograf Zespołu Regionalnego Mali Mystkowianie, a od 2014 roku Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Ostatnie lata pracy poświęcił pracom związanym z odtworzeniem folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza-lachowsko pogórzańskiego.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana jest przyznawana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. To szczególna nagroda dla miłośników tańca, folkloru i tradycji regionalnych. Celem nagrody jest wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Tradycyjnie, mogły ubiegać się o nią instytucje, organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób – w tym zespoły regionalne, ale również pozostałe grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Laureatem I Nagrody w wysokości 10 tys. zł został Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” – zespół międzypokoleniowy z bardzo ożywioną działalnością na rzecz dzieci i młodzieży. W skład Zespołu wchodzą: męska grupa śpiewacza, żeńska grupa śpiewacza „Otfinowianki”, grupa teatralno-obrzędowa oraz grupa dziecięca. Zespół istnieje od ponad 20 lat i przez ten czas stał się wizytówką gminy Żabno. Do Zespołu należą niejednokrotnie całe rodziny wielopokoleniowe, które przekazują bogatą tradycję i kulturę Otfinowian (Powiśla Dąbrowskiego) z pokolenia na pokolenie. Zespół pielęgnuje najcenniejsze tradycje przodków, troszcząc się o zachowanie muzyki, gwary, tańców i obyczajów. W czasie wielu lat funkcjonowania Zespołu związanych z nim było prawie 350 osób.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwie równorzędne II Nagrody w wysokości 5 tys. zł. Trafiły one do Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW oraz Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów to jeden z nielicznych międzypokoleniowych zespołów artystycznych tak pięknie wpisujących się w historię lokalnej społeczności. Skład zespołu stanowi ponad 50-osobowa grupa, w tym 7-osobowa kapela i 12-osobowa grupa dziecięca. Skład kapeli stanowią: skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, altówka, akordeon, kontrabas, klarnet oraz trąbka. Zespół występuje głównie w strojach będących jedną z kilku odmian ludowego stroju Krakowiaków Zachodnich. W swoim bogatym repertuarze Zespół posiada m.in. programy przybliżające rodzimą tradycję ziemi andrychowskiej, programy będące wiązanką tańców krakowskich, pogranicza śląsko-krakowskiego, Pogórza Laskiego i tańców narodowych, programy patriotyczne składające się z tańców narodowych oraz pieśni patriotycznych. Ponadto prezentuje pieśni ludowe i utwory biesiadne, pieśni patriotyczne, pieśni kościelne, kolędy i pastorałki. Nagrał trzy płyty z kolędami, dwie płyty z pieśniami ludowymi i płytę z pieśniami patriotycznymi.

Działalność Kapeli Ludowej Dębińskiego Centrum Kultury to aż 68-letnia karta historii folkloru muzycznego Ziemi Brzeskiej oraz Subregionu Tarnowskiego. Tradycja muzyczna jest kultywowana, podtrzymywana i utrwalana przez znakomitych muzykantów, członków Kapeli, rodowitych mieszkańców tej ziemi. Ich misją stało się ocalanie od zapomnienia wartości jakie niesie tradycyjna muzyka tworzona przez pokolenia, zawierająca przekaz dawnych wartości. W ciągu prawie siedemdziesięciu lat istnienia Kapela w swym składzie skupiała najlepszych muzyków Krakowiaków Wschodnich, między innymi: Franciszka Bacę, Józefa Leśniaka, Władysława Panka, Franciszka Kleckiego, Stanisława Chodackiego, Józefa Wróbla, Zbigniewa Brożka, Tomasza Cudejko oraz śp. wybitnego klarnecistę Ryszarda Sachę.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Szkolny Dziecięcy Zespół Regionalny „PNIOKI” z Sadku-Kostrzy oraz Zespół Regionalny CZARDASZ.

W Szkolnym Dziecięcym Zespole Regionalnym „PNIOKI” z Sadku-Kostrzy systematycznie, od 16 lat, w zajęciach regionalnych uczestniczy ponad 50 dzieci w wieku 7-15 lat. Zespół opracował i przedstawia liczne programy artystyczne i obrzędy inspirowane bogactwem lokalnego dziedzictwa kulturowego. W swoich programach członkowie zespołu przedstawiają autentyczne zabawy, wyliczanki oraz tańce ze śpiewem, pielęgnując unikatowe zwyczaje w okolicach Szczyrzyca i Limanowej.

Zespół Regionalny „Czardasz” powstał w 1991 r. w Niedzicy. Reprezentuje wyjątkową kulturę Spisza związana z kilkuwiekowym panowaniem węgierskich władców na niedzickim zamku. Przez wszystkie lata działalności, zespół niósł wieść o Spiszu w najdalsze zakątki Polski i zagranicę. W swoim dorobku opracował i odtworzył 30 zwyczajów, obrzędów, scen rodzajowych opartych na tradycjach przodków. Zespół promował Spisz w innych regionach Polski, w kilku krajach Europy na międzynarodowych uroczystościach, krajowych konferencjach. W działaniach zespołu, w ciągu 30 lat uczestniczyły 134 osoby.

 

źródło: malopolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.