17 kwietnia 2024
Aktualności

Ponad 333 miliony złotych na kanalizację i wodociągi

W poniedziałek, 19 grudnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie zakładającym wsparcie projektów związanych z budową, przebudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnych. Z RPO WM 2014-2020 na ten cel przeznaczone zostanie prawie 333,5 mln zł. Nabór wniosków zakończy się 20 stycznia przyszłego roku, a ostateczna listę projektów, które otrzymają dofinansowanie poznamy w maju 2017 roku.

W ramach konkursu zrealizowane zostaną trzy typy projektów budowy, rozbudowy i modernizacji zarówno sieci kanalizacji sanitarnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę.

O pomoc finansową mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne JST, spółki wodne i przedsiębiorcy. Na wsparcie mogą liczyć tylko projekty, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu i zatwierdzone uchwałą forum subregionalnego oraz uchwalą zarządu województwa małopolskiego. Jednostki samorządu mogą zdobyć dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.