18 maja 2024
Aktualności

Powiat Tarnowski gotowy na zimę

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie zorganizowano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta tarnowski Roman Łucarz. Tematem przewodnim spotkania było omówienie poziomu przygotowania służb powiatu i wszystkich jednostek do funkcjonowania w warunkach zimowych.

 

W spotkaniu prowadzonym przez starostę, wzięli udział: przedstawiciele służb mundurowych – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Piotr Szpunar, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Korytko, Komendant Miejskiej Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura, Z-ca dyrektora ds. Technicznych Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie Stanisław Pyzdek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek, przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Tarnowie i Grybowie: Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie” Rafał Pater i Zbigniew Matejski, przedstawiciel Tauronu Dystrybucji S.A. w Tarnowie Jarosław Wroński, Kierownik Oddziału Zakładu Gazowniczego w Tarnowie Krzysztof Rzemiński, Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Kazimiera Kunecka, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg w Tarnowie Tomasz Osiński, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie Marek Wieczorek, Dyrektor Wydziału Ludności i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wojciech Mik, Dyrektor Powiatowej Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Renata Smoleń, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Mariusz Przęczek, przedstawiciel Sanepidu w Tarnowie Dawid Barszcz, Dyrektor PCPR w Tarnowie Anna Górska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Kierownik Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie – Agnieszka Franusiak- Dziura i Elżbieta Sterkowiec, oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Piotr Wąsowski.

Sztab Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówił poziom przygotowań placówek pomocy medycznej, społecznej, a także służb mundurowych do funkcjonowania w warunkach obfitych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur. Z ustaleń poczynionych na spotkaniu wynika, że Powiat Tarnowski jest należycie przygotowany na nadejście zimy.

Organizacja zimowego utrzymania dróg była jednym z pierwszych punktów spotkania.

– W powiecie mamy 586 km dróg, w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na ich utrzymanie wprowadzamy standard zimowego utrzymania dróg od III A do V. Mamy zabezpieczonych wykonawców, czekających w gotowości do działania, dokonaliśmy już również przeglądu sprzętu – powiedział Stanisław Pyzdek, z-ca dyrektora PZD w Tarnowie.

Na posiedzeniu rozmawiano także o utrzymaniu przejezdności dróg krajowych, wojewódzkich, oraz o funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej i transportu, szczególnie w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Przedstawiono również poziom przygotowania placówek oświatowych do funkcjonowania w trudnych warunkach zimowych, w tym zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych i internatów.

Istotnym punktem spotkania było omówienie działania infrastruktury technicznej i komunalnej w zakresie: zimowego utrzymania dróg i współdziałania z wykonawcami utrzymania dróg, zaopatrywania odbiorców prywatnych, instytucji i podmiotów komercyjnych w energię elektryczną, gaz, paliwa płynne, ciepło, dostarczane do mieszkańców.

Komendant Miejskiej Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura wskazał na szereg działań, które podejmowane będą przez jednostkę w okresie zimowym, m.in.: monitorowanie i kontrolowanie przez służby miejsc przebywania osób bezdomnych, w celu udzielenia im pomocy i niedopuszczeniu do zamarznięcia.

– O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy mówił z kolei mjr Paweł Grabarek Komendant SG w Tarnowie. – „Wzmacniamy ochronę naszej wschodniej granicy, cały czas delegujemy mundurowych na wspomniany odcinek, żeby zapobiec nielegalnej migracji” – powiedział.

Pod koniec spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek poinformował o odpowiednich przygotowaniach do zimy m. in. pod względem dokarmiania zwierząt i zapewnienia warunków przeżycia zwierząt wolno żyjących.

Po zapoznaniu się z całością informacji starosta Roman Łucarz stwierdził, że „powiat tarnowski jest dobrze przygotowany do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zima nie stwarza większych problemów, zaś wszystkie służby działają na miarę swych możliwości.” – dodał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.