13 lipca 2024
Aktualności

Stanisław Sorys: Rynek pracy ma się dobrze

Małopolska ma się czym chwalić – koniec roku pod względem sytuacji na rynku pracy zamyka ze świetnymi wynikami. Poprawę widać także w subregionie tarnowskim. O najważniejszych danych dotyczących tarnowskiego rynku pracy, a także szansach na dodatkowe wsparcie zarówno dla osób szukających pracy, jak tych, które chcą się szkolić, mówił podczas konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Sorys oraz Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Tarnów: bezrobocie poniżej średniej krajowej

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy w całym subregionie tarnowskim liczba osób bez pracy spadła aż o 17%. W efekcie w listopadzie 2016 roku w subregionie zanotowano stopę bezrobocia na poziomie 8,8%, czyli o prawie dwa punkty procentowe niższą niż przed rokiem – wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys, przypominając, że według ministerialnych szacunków stopa bezrobocia w Małopolsce pod koniec poprzedniego roku wyniosła 6,6%, czyli o 1,7% mniej niż średnia krajowa.

Na koniec 2016 roku w całym subregionie tarnowskim zarejestrowanych było 16 813 osób bezrobotnych, z czego prawie 59% to kobiety. W ciągu ostatniego roku bezrobocie w subregionie spadło o 17%. Najmniejszy spadek zanotowano w Tarnowie (o 12,5%), największy – w powiecie brzeskim (o prawie 23%). W powiecie tarnowskim spadek wyniósł  18%, a w powiecie dąbrowskim –  15%. W ostatnim kwartale 2016 roku w urzędach pracy
w subregionie zarejestrowało się nieznacznie ponad  7 tys. osób, w tym ponad 3,4 tys. kobiet. W tym samym okresie wyrejestrowało się ponad 6,7 tys. osób, w tym 3,4 tys. kobiet.

 – Wyniki badania Barometr zawodów na rok 2017 wskazują na dość dużą dynamikę rynku pracy  w Tarnowie i powiecie tarnowskim – znacznie zmniejszy się liczba  zawodów nadwyżkowych: z 60 w prognozie na 2016 do 19 w prognozie na rok 2017, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zawodów deficytowych: z 14 w 2016 do 26 w prognozie na rok 2017. Zwiększenie liczby zawodów, w których trudno będzie znaleźć pracowników nastąpi również w powiecie brzeskim: z 21 w 2016 do 31 w prognozie na rok 2017 mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Mikrofirmy się liczą!

Jak potwierdzają aktualne dane – w subregionie tarnowskim przeważają niewielkie firmy. Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec grudnia 2016 roku w Tarnowie były  11 442 zarejestrowane podmioty gospodarcze, z czego 94,2% stanowiły mikro firmy (czyli takie, które mają do 9 pracowników). Podmioty małe (10-49 pracujących) to 4,3%, a średnie (50-249 pracujących) – zaledwie 1,3%. Dużych firm jest tylko 19.

– Analizując dane wyraźnie widzimy, że w subregionie tarnowskim z roku na rok przybywa firm. Udział procentowy tarnowskich firm w województwie to, w zależności od branży, waha się od 3 do 6% –  stwierdza dyrektor Jacek Pająk.

Z danych statystycznych wynika, że w Tarnowie pracuje co najmniej 51,7 tys. osób (w tym 40,9 tys. osób w firmach małych, średnich i dużych; a także co najmniej 10,8 tys. osób pracujących w firmach mikro przy założeniu, że w tych ostatnich pracuje średnio 1 osoba).

Środki unijne pomogą znaleźć pracę

Jak zapowiedział wicemarszałek Stanisław Sorys, w 2017 roku zostanie ogłoszonych 8 naborów na zadania, które wspierają rynek pracy w regionie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pula środków do rozdzielania to aż 400 mln zł. Już wiadomo, że powiatowe urzędy pracy z terenu subregionu tarnowskiego będą dysponowały kwotą 7,7 mln zł.

Warto śledzić informacje na temat tych konkursów, bo do tej pory z osi regionalnego programu operacyjnego, która jest zarezerwowana dla rynku pracy, rozdzielono już 24% zaplanowanych środków, bo w sumie podpisano już 131 umów na łączną kwotę 339 mln zł – przypomina wicemarszałek.

Do tej pory unijne dotacje trafiły m.in. na projekty aktywizujące zawodowo osoby po 30 roku życia, wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej, pomoc dla osób zagrożonych zwolnieniami i zwolnionych z pracy oraz tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Co ważne, 9 z tych projektów jest realizowanych w subregionie tarnowskim (tj. na terenie powiatów dąbrowskiego, tarnowskiego, m. Tarnowa, brzeskiego).

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.