20 czerwca 2024
Aktualności

Tarnów: Jak dojedziemy autobusami na cmentarze? [INFORMATOR]

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie 1 listopada uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9.  Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, w tym dniu ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii C1 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-Cmentarz odjedzie o godz. 18.20. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut.

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:12   08:24   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24            09:36   09:48   10:00   10:06   10:12   10:18   10:24   10:30   10:36   10:42            10:48   10:54   11:00   11:06   11:12   11:18   11:24   11:30   11:36   11:42            11:48   11:54   12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42            12:48   12:54   13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42            13:48   13:54   14:00   14:06   14:12   14:18   14:24   14:30   14:36   14:42            14:48   14:54   15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42            15:54   16:06   16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:18   17:30   17:45            18:00

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska Cmentarz:

07:20   07:38   07:56   08:14   08:32   08:44   08:56   09:08   09:20   09:32   09:44            09:56   10:08   10:20   10:26   10:32   10:38   10:44   10:50   10:56   11:02            11:08   11:14   11:20   11:26   11:32   11:38   11:44   11:50   11:56   12:02            12:08   12:14   12:20   12:26   12:32   12:38   12:44   12:50   12:56   13:02            13:08   13:14   13:20   13:26   13:32   13:38   13:44   13:50   13:56   14:02            14:08   14:14   14:20   14:26   14:32   14:38   14:44   14:50   14:56   15:02            15:08   15:14   15:20   15:26   15:32   15:38   15:44   15:50   15:56   16:02            16:14   16:26   16:38   16:50   17:02   17:14   17:26   17:38   17:50   18:05            18:20

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odjedzie o godz. 18.30. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałych przedziałach czasu co 12 – 18 minut.

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

07:00   07:18   07:36   07:54   08:06   08:18   08:30   08:42   08:54   09:06   09:18            09:30   09:42   09:54   10:06   10:18   10:30   10:36   10:42   10:48   10:54            11:00   11:06   11:12   11:18   11:24   11:30   11:36   11:42   11:48   11:54            12:00   12:06   12:12   12:18   12:24   12:30   12:36   12:42   12:48   12:54            13:00   13:06   13:12   13:18   13:24   13:30   13:36   13:42   13:48   13:54            14:00   14:06   14:12   14:18   14:24   14:30   14:36   14:42   14:48   14:54            15:00   15:06   15:12   15:18   15:24   15:30   15:36   15:42   15:54   16:06            16:18   16:30   16:42   16:54   17:06   17:24   17:42   18:00

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga – Cmentarz:

07:24   07:42   08:00   08:18   08:36   08:48   09:00   09:12   09:24   09:36   09:48            10:00   10:12   10:24   10:36   10:47   10:53   10:59   11:05   11:11   11:17            11:23   11:29   11:35   11:41   11:47   11:53   11:59   12:05   12:11   12:17            12:23   12:29   12:35   12:41   12:47   12:53   12:59   13:05   13:11   13:17            13:23   13:29   13:35   13:41   13:47   13:53   13:59   14:05   14:11   14:17            14:23   14:29   14:35   14:41   14:47   14:53   14:59   15:05   15:11   15:17            15:23   15:29   15:35   15:41   15:47   15:53   15:59   16:05   16:18   16:30            16:42   16:54   17:06   17:18   17:36   17:54   18:12   18:30

Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os.Jasna II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów do cmentarza i z powrotem od godz. 8:25 do 17:20, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3.

Odjazdy autobusów linii C3 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C3 z Os. Jasna II:

08:25   08:55   09:25   09:55   10:25   10:55   11:25   11:55   12:25   12:55   13:25            13:55   14:25   14:55   15:25   15:55   16:25   16:55

Odjazdy linii C3 z przystanku Klikowa – Cmentarz:

08:50   09:20   09:50   10:20   10:50   11:20   11:50   12:20   12:50   13:20   13:50            14:20   14:50   15:20   15:50   16:20   16:50   17:20

Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” Al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza oraz w kursach powrotnych autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach zlokalizowanych wzdłuż trasy linii. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów do cmentarza i z powrotem od 8:40 do 17:07, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4.

Odjazdy autobusów linii C4 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C4 z przystanku Al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte:

08:40   09:20   10:20   11:00   11:40   12:20   13:00   13:40   14:40   15:20   16:05            16:50

Odjazdy linii C4 z przystanku Krzyska – Cmentarz:

08:57   09:37   10:37   11:17   11:57   12:37   13:17   13:57   14:57   15:37   16:27            17:07

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanków Słoneczna – Kościół oraz Mickiewicza – Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 13 kursów do cmentarza i z powrotem od 08:40 do 15:40, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte:

08:40   09:10   09:40   10:40   11:10   11:40   12:10   12:40   13:10   13:40   14:10            14:40   15:10

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa – Cmentarz:

09:10   09:40   10:10   11:10   11:40   12:10   12:40   13:10   13:40   14:10   14:40            15:10   15:40

 

1 listopada w autobusach wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej każdy pasażer posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Schematy przebiegu tras linii specjalnych jak również tabelaryczne rozkłady jazdy tych linii obowiązujące w dniu 01.11.2019 dostępne są na stronie www.komunikacja.tarnow.pl w zakładce „Aktualności”.

 

Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2019 r.

Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii  nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy.

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 31, 206, 208, 224 i 225 będą zmienione trasy przejazdu w sąsiedztwie cmentarzy:

Linie nr 6 i 206  autobusy w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyską na odcinku od Al. Matki Bożej Fatimskiej do ul Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem przejazdu ulicą Czarna Droga obok cmentarza, w kierunku z Mościc do ul. Ablewicza trasa linii „12” nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os. Jasna II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach wykonywanych z Os. Jasna II w kierunku Os. Zbylitowska Góra trasa linii 14 nie ulega zmianie.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic autobusy obsługujące tą linię będą kursować ulicą Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Linie nr „31”, „208”, „225” i „227”  autobusy wykonujące kursy z Góry Św. Marcina w kierunku Al. Jana Pawła i Szpitala Św. Łukasza (na linii nr 31) oraz w kierunku ul. Pułaskiego (na liniach 208, 225 i 227), w związku ze zmianą organizacji ruchu, będą kursować ulicami Małeckiego, Stanisza, Dąbrowskiego i Konarskiego z pominięciem przejazdu ulicą Tuchowską na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Narutowicza. Autobusy będą zatrzymywały się na przystanku Konarskiego Sąd zamiast na pomijanym przystanku Tuchowska – Cmentarz. Trasa linii 31 w kursach w kierunku Góry Św. Marcina oraz trasy linii 208, 225 i 227 w kierunku  Tarnowca nie ulegają zmianie.

 

Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy w sobotę 2 listopada

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie w sobotę 2 listopada uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej.  Pozostałe linie kursują w tym dniu według rozkładu jazdy na soboty.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al. Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 9.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska – Cmentarz odjedzie o godz. 14.20. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

09:00   09:50   10:30   11:10   11:50   12:40   13:20   14:00

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska – Cmentarz:

09:20   10:10   10:50   11:30   12:20   13:00   13:40   14:20

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul.Sikorskiego przez ul.Krakowską, Pułaskiego, Mościckiego, Kwiatkowksiego, Mościce-Plac, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce – Plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul.Sikorskiego  autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 8.20, ostatni odjazd autobusu z przystanku Czarna Droga – Cmentarz odbędzie się o godz. 16.45. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

08:20   09:20   10:20   11:20   12:20   13:20   14:20   15:20   16:20

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga – Cmentarz:

08:45   09:45   10:45   11:45   12:45   13:45   14:45   15:45   16:45

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza, Al.Solidarności, Klikowską i Bajdy, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanku Mickiewicza – Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 5 kursów od 10:25 do 14:55, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte:

10:25   11:25   12:25   13:25   14:25

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa – Cmentarz:

10:55   11:55   12:55   13:55   14:55

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniu 2 listopada 2019 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 w dniu 02.11.2019 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.

Wszystkie pozostałe linie tarnowskiej komunikacji miejskiej w dniu 02.11.2019 kursują według planowanych rozkładów jazdy na soboty.

Schematy przebiegu tras linii specjalnych jak również tabelaryczne rozkłady jazdy tych linii obowiązujące w dniu 02.11.2019 dostępne są na stronie www.komunikacja.tarnow.pl w zakładce „Aktualności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.