15 lipca 2024
Aktualności

TARNÓW: Nie zabraknie miejsc w żłobkach?

Miasto prowadzi obecnie sześć żłobków, w których jest 461 miejsc dla najmłodszych tarnowian. To wystarczająca liczba, aby wszyscy chętni znaleźli miejsce, ale władze miejskie chcą, aby miejsca te „zbliżyć” do rejonów o największej gęstości zaludnienia, stąd pomysł budowy nowego żłobka na osiedlu Westerplatte,

W 2015 r. w ramach rządowego programu „Maluch” miasto wystarało się dotacje w wysokości 558 tys. 844 zł. na utworzenie 20 nowych miejsc w żłobkach. Rok później Tarnów również przystąpił do konkursu w ramach programu „Maluch”, a dotacja wyniosła 216 tys. W 2017 r. dotację w wysokości 151 tys. 200 zł otrzymano na dofinansowanie 90 miejsc w żłobkach utworzonych w latach 2011-2015, druga dotacja w wysokości 50 tys. zł posłużyła do dostosowania istniejących miejsc dla dzieci wymagających specjalnej troski i posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W 2018 roku dotacja wyniosła 192 tys. zł i zwiększono o 55 liczbę miejsc w żłobkach, w ubiegłym roku miasto wystarało się o 302 tys. zł. W sumie w latach 2015 – 2019 na utrzymanie miejsc w żłobkach dzięki staraniom samorządu dotarło do Tarnowa 1 mln 470 tys. zł.

Obecna liczba miejsc w żłobkach jest wystarczająca, aby znalazło się miejsce dla każdego malucha, którego rodzice chcą skorzystać z tej formy opieki, ale władze miejskie Tarnowa są zdania, iż należałoby tę bazę „zbliżyć” do mieszkańców w rejonach o największej gęstości zaludnienia i tam, gdzie w perspektywie będzie się rozwijało budownictwo mieszkaniowe.

– Dlatego proponujemy budowę nowego żłobka na Osiedlu Westerplatte, który będzie mógł przyjąć 60 dzieci. Nowa placówka zastąpi dotychczas funkcjonujący na tym osiedlu żłobek przewidziany dla 25 dzieci, którego możliwości lokalowe są mocno ograniczone – podkreśla prezydent Roman Ciepiela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.