28 lutego 2024
Aktualności

Tarnów: Ponad 8 milionów złotych dla uczniów i nauczycieli

Tysiące uczniów wzięło udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach zawodowych, stażach, praktykach w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, realizowanego przez niemal trzy lata w Centrum Kształcenia Zawodowego. Na różne formy wsparcia dla uczniów, a także nauczycieli, udało się pozyskać z funduszy europejskich prawie 7,8 mln zł, jego całkowita wartość to 8,6 mln zł.
W 2017 roku przy Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego utworzono Centrum Kompetencji Zawodowych, oferujące współpracę między szkołami zawodowymi i przedsiębiorstwami, w tym również wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacji i pracodawcami. Głównym zadaniem jest wspieranie kształcenia zawodowego głównie w branży elektryczno – elektronicznej, mechanicznej i górniczo – hutniczej. W projekcie biorą udział uczniowie i słuchacze 11 zespołów szkół zawodowych z Tarnowa.

Dzięki dofinansowaniu prowadzone są różne formy wsparcia, m.in.: doradztwo zawodowe, staże i praktyki, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, stypendia dla najzdolniejszych, warsztaty na wyższych uczelniach. Jednak najbardziej cenne dla uczniów są kursy zawodowe oraz uzupełniające kwalifikacje. Chętni mogą wziąć również udział w specjalistycznych kursach zawodowych, zdobywając umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Mowa m.in. o kursach: projektowania w programie Auto-CAD, dla elektryków SEP, programowania robotów, a także programowania sterowników PLC. W przypadku branży mechanicznej i górniczo-hutniczej dla uczniów przygotowano kursy: spawania metodą MAG i TIG, diagnostów samochodowych, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Na udziale w projekcie skorzystała też kadra nauczycielska – 11 pedagogów ukończyło studia podyplomowe, natomiast 17 zdobyło nowe kwalifikacje w ramach kursów zawodowych. Dzięki pozyskanej dotacji w ubiegłym roku udało się doposażyć także różne pracownie, m.in. elektroniki, mechatroniki czy obrabiarek skrawających.

Od rozpoczęcia projektu ponad 4140 osób zdobyło informacje, jak poruszać się po rynku pracy, gdzie szukać potencjalnych pracodawców. W specjalistycznych kursach wzięło udział prawie 1500 uczniów, z czego ponad 900 zdobyło kwalifikacje zawodowe, zdając pozytywnie egzamin końcowy, 129 osób uczęszczało na zawodowe kursy uzupełniające.

Chętni mogli też skorzystać ze stażów i praktyk zawodowych u pracodawców. Takie formy zdobywania doświadczenia wybrało 340 osób. Dla 150 uczniów szczególnie uzdolnionych przyznano stypendia za najlepsze wyniki w nauce.

Projekt realizowany będzie do końca lutego przyszłego roku, ale uczniowie w dalszym ciągu będą mogli zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Od 1 marca 2020 r. placówka zamierza kontynuować projekt. Na realizację kolejnego projektu również udało się uzyskać fundusze unijne – ponad 7,8 mln zł (całkowita wartość projektu to przeszło 8,7 mln zł). Planowany termin zakończenia tego projektu to 30 czerwca 2023 roku. Już teraz wiadomo, że dzięki pozyskanym środkom będzie można zwiększyć szanse na zatrudnienie niemal 3 tysięcy uczniów. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt zyskają także pracowpl nie.

 

Fot. ckziu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.