18 maja 2024
Aktualności

TARNÓW: Za śmieci zapłacimy 22 zł od osoby miesięcznie

Radni nie zgodzili się na obliczanie należności za śmieci od ilości zużytej wody i podniesienie o cztery złote – z 18 na 22 złote miesięcznie – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas pierwszej wczorajszej sesji radni po długiej dyskusji nie podjęli uchwały w sprawie płacenia za wywóz śmieci w powiązaniu ze zużywaną wodą. Za przyjęciem takiego rozwiązania było dwanaścioro spośród nich, taka sama liczba głosowała przeciw podjęciu tej uchwały. Co ciekawe, chwilę wcześniej radni przegłosowali obniżenie w proponowanej uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 6,70 zł za metr sześcienny zużytej wody z danej nieruchomości (autopoprawka prezydenta Romana Ciepieli, wcześniej była w projekcie uchwały kwota 7,80 zł) do 6 złotych (poprawka Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej).

Odrzucenie uchwały spowodowało, że konieczne były obrady kolejnej sesji nadzwyczajnej, podczas której radni głosowali nad podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby. Dotychczas wynosiła ona 18 złotych miesięcznie, w projekcie uchwały widniała kwota 28 złotych, która pozwalała na to, aby za wywóz śmieci płacili mieszkańcy, a nie trzeba było dokładać z i tak już bardzo obciążonego budżetu. Dwóch radnych zgłosiło wnioski, aby kwotę tę obniżyć, zaproponowali 22 i 23 złotych. Ostatecznie przegłosowano propozycję 22 zł od osoby miesięcznie, przy czym w głosowaniu nie wzięli udziału radni klubu radnych Nasze Miasto Tarnów, którzy stwierdzili, iż metoda liczenia należności za śmieci od osoby jest niesprawiedliwa, bowiem nie wszyscy płacą. Dołączyli do nich: Zbigniew Kajpus, Sebastian Stepek i Grzegorz Światłowski z Koalicji Obywatelskiej.

Całą uchwałę, mówiącą m.in. o podniesieniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 22 złotych od osoby miesięcznie poparło 11 radnych przy trzech głosach wstrzymujących się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.