20 kwietnia 2024
Wywiady

Wiesław Kozłowski: Dotacje to nasz sukces

Rozmowa z wójtem gminy Dębno Wiesławem Kozłowskim.
Pierwsze półrocze było dla gminy Dębno bardzo udane. Udało Wam się pozyskać całkiem sporo dotacji na inwestycje. Proszę wymienić najważniejsze z nich.

Nie ma zastoju w tym aspekcie. Otrzymaliśmy chociażby 300 tys. zł. na Dom Seniora w Maszkienicach oraz 150 tys. zł. na Klub Seniora w Sufczynie. W ramach tej drugiej inwestycji wyremontujemy budynek tamtejszej remizy OSP. W sumie ponad 300 tys. zł. zostanie wydatkowanych na remont remizy i dostosowanie jej części do potrzeb Klubu Seniora. Również infrastruktura drogowa otrzymała zewnętrzne wsparcie. Przeszło milion złotych pozyskaliśmy na remont drogi wraz z budową chodnika w centrum Woli Dębińskiej. Także wspólnie z Powiatem Brzeskim budujemy chodniki. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie milion złotych. Dzięki temu uda się wybudować ok. 2 kilometry nowych chodników wzdłuż dróg powiatowych. To pewna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, którzy są użytkownikami zarówno dróg, jak i chodników. Za nami jest już realizacja parkingu w Łysej Górze (wartość zadania to ponad 200 tys. zł). Jesteśmy z kolei po przetargach na drogi w: Maszkienicach, Niedźwiedzy, Łysej Górze oraz na budowę chodnika w Jastwi. Trwają prace wykończeniowe w Szkołach w Biadolinach Szkacheckich i w Łoniowej. Jesteśmy już po otwarciu ofert na budynek remizy OSP w Dołach, pierwszy etap prac to prawie 400 tys. zł. Wracając jeszcze do dotacji, to w Urzędzie Wojewódzkim czeka na pozytywną opinię nasz wniosek o dofinansowanie na modernizację drogi w Niedźwiedzy w sąsiedztwie tamtejszej szkoły i remizy. Został też złożony wniosek na remont sali gimnastycznej w Porąbce Uszewskiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wspomnę jeszcze, że otrzymaliśmy dotację w kwocie 50 tys. zł. na Otwarte Strefy Aktywności.
Trwają natomiast prace przy przebudowie czterech boisk gminnych w: Nidżwiedzy, Łoniowej, Jaworsku oraz Woli Dębińskiej, gdzie zastępujemy nawierzchnię asfaltową na bezpieczną nawierzchnią poliuretanową oraz wyposażamy je w niezbędną infrastrukturę.
Inwestujemy również w ekologię, poprzez udział w programie wymiany kotłów tzw. ,,kopciuchów” na ekologiczne wersje. Jesteśmy także partnerem w projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych. Do tego należy dodać, że jesteśmy już po ocenie merytorycznej związanej z powstaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Budżet gminny udźwignie tak duży zakres zadań? Poza dotacjami potrzebny jest jeszcze wkład własny. To znacznie drenuje gminny budżet?
Nasz budżet jest bezpieczny. Powiem o konkretnych procentach. W 2014 roku wskaźnik zadłużenia do dochodów był na poziomie ok. 30 %. Natomiast dziś wskaźnik zadłużenie do dochodów jest utrzymany na podobnym poziomie procentowym, ale proszę zauważyć jak nasz budżet się zwiększył, ile przybyło zadań! Ogromnym populizmem jest straszenie mieszkańców zadłużeniem gminy. Trzeba naprawdę nie znać się na samorządzie i zasadach jego finansowego funkcjonowania, aby określać nasz deficyt w ciemnych kolorach. Inwestujemy bardzo dużo w rozwój naszej gminnej infrastruktury, pozyskujemy wiele dotacji, gdzie potrzeba 50-procentowego wkładu własnego. Owszem można nie robić nic i spłacać długi poprzedników. Ale jest to droga donikąd. Remonty dróg, czy remiz są konieczne, dlatego należy maksymalnie wykorzystywać szanse na środki zewnętrzne, ponieważ za kilka lat wszystkie te remonty musielibyśmy sfinansować w całości. Nie stać nas, aby sobie na to pozwolić.

Na jednym z forów internetowych trafiłem na skargę mieszkańca, że Sufczyn jest traktowany po macoszemu. Rzeczywiście ta miejscowość w gminnym budżecie nie jest w odpowiedni sposób dofinansowana?

Ktoś chyba nie chciał dostrzec ile inwestujemy w Sufczynie. Aktualnie w miejscowej szkole trwa gruntowna termomodernizacja – wymieniane są okna, drzwi, docieplenie. Całe zadanie jest warte ponad 700 tys. zł. Do tego trzeba dodać remont OSP za ponad 300 tys. zł., o czym mówiliśmy wcześniej. Tylko te dwie inwestycje to ponad milion złotych. Ale na tym nie koniec. W Sufczynie realizowany jest także projekt kanalizacji za ponad pół miliona złotych. Do tego wszystkiego należy doliczyć inwestycje drogowe. Nadal ktoś może sądzić, że Sufczyn jest pomijany?
Przed nami wakacje. Jak w tym roku prezentuje się oferta kulturalna gminy Dębno?
Jak co roku wiele będzie się działo! Już 10 czerwca zapraszam wszystkich do Amfiteatru Letniego w Łoniowej, gdzie odbędzie się 29. edycja Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego KRAKOWIACZEK. Natomiast w ostatni weekend czerwca odbywa się święto Łoniowej, czyli Łopołka. Pomysłodawcami ustanowienia święta są członkowie Stowarzyszenia Folklorystycznego „Łoniowiacy”. Ma ono na celu nie tylko promowanie kultury ludowej, ale także ocalenie od zapomnienia niemal niepraktykowanego już rzemiosła. Natomiast 1 lipca zapraszam na Turniej Rycerski na zamek w Dębnie. Imprezę przenieśliśmy z września, ponieważ lipiec gwarantuje lepszą pogodę do biesiadowania. Tydzień później odbędzie się natomiast kolejna już Biesiada Agroturystyczna w Porąbce Uszewskiej. To tylko kilka z wielu imprez, które tego lata odbędą się w naszej gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.